Throw ile istisna yazma

Bu dersimizde throw anahtar kelimesini kullanarak kendi istisnamızı yazmayı göreceğiz.Kodlarımız aşağıdaki gibidir.import java.util.Scanner;
class kendiistisnamiz extends Exception{
 String mesaj;
 public kendiistisnamiz(){
}
 public kendiistisnamiz(String a){
 mesaj = a;
}
}

public class throwkullanimi {
 public static void main(String args[]){
 Scanner giris = new Scanner(System.in);
 int sayi;
 System.out.println("Sayi giriniz");
 sayi=giris.nextInt();

 try{
 if(sayi!=0){
 System.out.println("Girinlen sayi"+sayi);
 }
 else{
 throw new kendiistisnamiz("0 harici bir sayi giriniz");
 }
 }
 catch(kendiistisnamiz ex){
 System.out.println("Hata Mesajı: " + ex.mesaj);
 } } }