Tanzimat Fermanı Vikipedi ne zaman nerede okundu maddeleri

Tanzimat fermanı 3 Kasım 1839’da Gülhane Parkın’da ilan edilmiştir. Türk tarihinde batılılaşmanın ilk somut adımıdır. Mustafa Reşit Paşa okumuştur. Bu fermânla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir. Fransız İhtilâli ile Osmanlı ülkesinde aydın kişiler ve yeni fikirler oluşmaya başlamıştır. Özellikle meşruti yönetim yanlısı aydınların baskıları, yapılan ıslahatların kalıcı olması fikri ve Fransız İhtilâli ile ülkeye giren milliyetçilik fikirlerinin olumsuz etkilerinden kurtulmak amacı ile ilan edilmiştir.

Tanzimat Fermanı Vikipedi, tanzimat fermanı nerede okundu , maddeleri nelerdir ? 

tanzimat fermani vikipedi nerede nasil kim tarafından ilan edildi


Tanzimat Fermanı yer alan genel konular

  • Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,
  • Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek (Hukuk devleti özelliğini yansıtır),
  • Vergide adalet,
  • Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,
  • Rüşvetin ortadan kaldırılması,
  • Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)

Tanizmat Fermanı İlan Nedenleri

  • Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa’nın desteğini almak
  • Avrupa’nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek
  • Fransız İhtilali’nin milliyetçilik etkisini azaltmak
  • Gayrimüslimleri devlete bağlamak