Standart Sapma Nedir Formülü

Standart Sapma Nedir?

Veri değerinin bir seride bulunan sayıların o serideki ortalamasının etrafında bulunan dağılımı, yayılımı özetlemek amacı ile kullanan ölçüye standart sapma adı verilmektedir.

 Standart Sapma Nasıl Hesaplanır?

Standart sapmayı hesaplamak için ilk olarak seride yer alan verilerin aritmetik ortalamasının bulunması gerekmektedir. Sonrasında her veri ve serideki aritmetik ortalama arasında ne kadarlık bir fark olduğu bulunur. Bulunan tüm farkların karesi alınır ve bulunan tüm sayılar birbirleriyle toplanır. Bulunan toplam veri sayısından 1 rakamı çıkartılarak bölünür ve sonrasında bu bölümün karekökünün ne olduğu bulunur.


Popülasyonun Standart Sapması Nasıl Bulunur?

Bunun için son işlemde veri sayısından bir rakamı çıkartılmak yerine veri sayısı için bölme işlemi uygulanır.

Standart Sapmanın Kullanım Amacı :

Sayıların standart sapma değerinin bulunması, o sayının ortalama etrafındaki serinin ne kadarlık yayılım gösterdiğini ifade eder.

Standart Sapma Formülü :  

1- Bütün verilerin aritmetik ortalamasını bulun.

2- Her ver ile aritmetik ortalamanın farkının karelerini toplayın.

3- Bulmuş olduğunuz tüm veri sayısını bir eksiğine bölüp karekökünü alın.