Sözlükler (Dict)

Önceki yazımızda fibonacci dizisi ile ilgili bir program yapmıştık. Bu yazıda bambaşka bir konuya geçeceğiz sözlükler. Sözlüklerde key-value ilişkisi vardır. Her key olan değer karşısına bir value olan değer alır.

Aşağıdaki örnekle daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum.


dict={'x':1,'y':2,'z':3}
for key in dict:
 print (key,'karşılığı',dict[key])

print ("-----------------------------------------------")
dict=['A','B','C','D','E']
for i in dict:
 print (i)

İki adet dict yani sözlüğümüz var. Gördüğünüz gibi süslü parantezlerin içerisine key ve value değerlerini yazıyoruz. Ardından bu değerleri kullanmak için bir for döngüsü kullanıyoruz. En son da print ile yazdırıyoruz.

Programın çıktısı:

python sozlukler

Şimdi seviyeyi biraz daha zorlaştıralım. Direk kodları aşağıya ekliyorum.


sozluk={"istanbul":"marmara","ankara":"hacettepe","izmir":"ege"}
print (sozluk)
sehir=input("şehir adı giriniz : ")
if sehir=="istanbul":
 print ("marmara")
elif sehir=="ankara":
 print ("hacettepe")
elif sehir=="izmir":
 print ("ege")
else:
 print ("şehir adı hatalı")
print ("-------------------------------------")
sehir=input("şehir adı giriniz : ")
print (sozluk.get(sehir,"şehir adı hatalı"))

Bu programda sözlüğümüz içerisinde şehirler ve şehirlerde bulunan üniversiteler yer alıyor. Sözlükteki değerlerimizi ekrana basıyoruz ve basit bir if-else döngüsü ile hangi üniversite hangi şehirdeyse, kullanıcının girdiği şehir adına göre bunları yazdırıyoruz. Son cümle biraz uzun ve karışık olmuş sonradan okuyunca farkettim :).


Programın çıktısı şu şekilde olacak :

python sozluk kullanımı

Sözlükler ile birlikte kullanılan bazı metodlar vardır. Del, items, clear gibi. Bu metodların kullanımı ile ilgili karışık bir küçük bir program hazırladım. kodlar aşağıda :


sozluk={"istanbul":"marmara","ankara":"hacettepe","izmir":"ege"}
sozluk["ankara"]=["odtu","bilkent","gazi"]#ankaraya diğer ünileri ekledik
print (sozluk)
print ("-------------------------------------------")
del sozluk["izmir"]#izmiri sil
print (sozluk)
print ("-------------------------------------------")
sozluk={"istanbul":"marmara","ankara":"hacettepe","izmir":"ege"}
print (sozluk.items())
print ([key for key,value in sozluk.items()])
# sözlük içindeki key value değerlerini yazar
print ("-------------------------------------------")
d={}
d["name"]="haluk"
d["yas"]=32
print (d)
temizle=d.clear()
print (d)
print (temizle)
print ("-------------------------------------------")

L=[1,2,3]
d={"a":1,"b":2}
a=L[:]#liste olmuştur
b=d.copy()#içeriğinin kopyalanmasını sağlar ve tuple ifade olur.
print (a)

print (b)

print ("-------------------------------------------")

Hepsini birer birer anlatmayacağım, aşağı yukarı ne görev yaptıkları belli. Çıktısını da ekliyorum, eğer bir soru veya sorununuz olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Bol kodlu günler dilerim.