Son Padişah Kimdir

Sultan Vahidettin son padişah hakkında kısaca bilgi verecek olursak, Osmanlı İmparatorluğunun 36. sırada ki padişahı Sultan Vahidettin’dir. Son padişah kimdir 115. İslam halifesidir. Padişahlık süresi Temmuz 1918 yılından, Kasım 1922 yılına kadar sürmüştür. Toplamda 4 yılı kapsamaktadır. Padişahlığı Saltanatın Kaldırılmasıyla son bulmuştur. Saltanatı kaldırıldıktan sonra sürgün edilmiştir Malta’ya gitmiştir ve San Remo’da 1926 da vefat etmiştir.

Padişahlığında iki büyük sorunla karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan biri 1. Dünya Savaşını en az hasarla atlatmak ve İttihat ve Terakki rejimine karşı siyasi alternatif oluşturmak. Tahta geçtikten sonra İttihat ve Terakkiye muhalefetiyle tanınan Mustafa Kemal Paşa’yı Suriye Cephesi komutanlığına adadı.


İzmir’in kurtuluşu ve Mudanya Mütarekesinden sonra itilaf devletleri tarafından baskı altına alındı. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları hakkında ölüm fermanı imzalamasının ve milli mücadele tavırlarının son padişahın vatan haini olduğunu düşünenler oldu ve o kişiler tarafından tehdit edildi.

Vahdettin’in 11 Nisan 1920 de başlayan girişimleri isyan kavramının da ötesinde iç savaş girişimi olarak söylenmiştir. 16 Mayıs 1926 da San Remo da vefat etti. Cenazesi Şam’a getirildi. Sultan Selim Camisi mezarlığına defnedildi. Son padişah hakkında kısaca bilgi bu şekildedir.