Simya Ve Kimya Arasındaki Farklar

 Kimya biliminin temelinde simya bilimi bulunmaktadır. Bu yüzden kimya hakkında bilgi edinmeden ve kimya ile ilgilenmeden önce simyanın ne olduğunu bilmek gereklidir. İnsanlık tarihi simya bilimi içerisinde hedeflediklerini bulamamış, bu da modern kimyanın oluşmasını ve gelişmesini zorunlu kılmıştır. Ancak DNA ve RNA arasındaki farklar gibi simya ile kimya arasında da önemli farklar bulunmaktadır.

Simya Nedir?

Simya ismi kökenini eski Mısır’dan, Çin’den ve Hindistan’dan almıştır. Yunan düşünürlerinin de simyanın gelişimine katkısı olmuştur. İlk simya ile uğraşan kişiler özellikle altın ve gümüş metalini çok iyi kullanabilen zanaatkârlardan oluşmaktadır. Onlar basit metalleri ve malzemeleri kullanarak, farklı süsler yapmaktaydılar. Bu beceriyi geliştirerek, değersiz madenleri altına çevirmeye uğraşmışlardır. Altına dönüştürmeyi başaramamışlardır, fakat birçok kimyasal reaksiyon geliştirmişlerdir.


Kimya Nedir?

19. yüzyılın ortalarından itibaren günümüze kadar uzanan modern kimya, simya biliminden temelini alarak organik kimya, nükleer kimya, biyokimya gibi birçok farklı alanda faaliyet göstermeye devam etmektedir.

Kimya İle Simya Arasındaki Farklar

            Simya kimya farkı temelde birinin bilime ve deneye dayanması, diğerinin ise tesadüflere ve deneyimlere dayanmasıdır. Simya temelini mitlerden, dinlerden, felsefeden, astrolojiden almaktadır. Bu yüzden simyada rastlantıya yer vardır. Fakat kimya temelini bilimsel teorilerden, deneylerden, gözlemlerden almaktadır. Bu yüzden kimya çalışmalarının tümü bilime dayalıdır, rastlantıya yer yoktur. Simya bilimi kimyanın temelini oluştursa da günümüzde herhangi bir geçerliliği yoktur. Ancak kimya günümüzde sürekli olarak gelişme göstererek, varlığını devam ettirmektedir.