Python Fonksiyonlar

Önceki yazımızda Python programlama dilinde sözlüklerin nasıl kullanıldığından bahsetmiştik. Şimdi ise fonksiyonları anlatıp birkaç küçük program yazacağız. Öncelikle python dilinde fonksiyonların “def” sözcüğü ile tanımlandığını belirtmem gerek. Kalan kısım ise diğer programlama dilleri ile benzer. Örneğin php’de ” function fonksiyon_adı ” kalıbı kullanılır. Pythonda da “def fonksiyon_adı” biçiminde bir kullanım söz konusudur. Şu şekilde fonksiyon tanımlanıp çağrılır.

#fonksiyon tanımlama
def fonksiyon_adi():
    fonksiyon kodları
fonksiyon_adı()

Kısaca kullanım üstteki gibidir. Önce fonksiyon oluşturulur ve içerisine gerekli kodlar yazılır, ardından da fonksiyon çağırılır. Fonksiyon oluşturduktan sonra kodları girintili kısıma yazmanız gereklidir aksi takdirde syntax hatası alırsınız.

Şimdi girilen sayının tek mi çift mi olduğunu gösterecek fonksiyon ve programı yazalım.


def tek():
 print ("girilen sayı tek")
def cift():
 print ("girilen sayı çift")
sayi=input("bir sayı giriniz : ")
if int(sayi)%2==0:
 cift()
else:
 tek()

yukarıda tek ve cift adında iki farklı fonksiyonumuz var ve içerilerinde sadece print komutu var. Kullanıcıdan bir adet sayı girmesini istiyoruz ve if blogunda girilen sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu kontrol ediyoruz. Görüldüğü gibi kodlar gayet basit ve anlaşılır. Şimdi örnek bir çıktı görelim.

python fonksiyonlar


 

Şimdiki yapacağımız programda girdiğimiz sayıları çarpan bir fonksiyon yazacağız.


def carp(liste):
 a=1
 for i in liste:
 a*=i
 print (a) # bir tab geri çekersek döng dışında kalır yani 3 15 105 yazacağına sadece 115 yazar!
sayilar={3,5,7}
carp(sayilar)

Burada en altta girdiğimiz sayıları çarpacak bir fonksiyon oluşturduk. print(a) nın yanındaki yorum satırını dikkatli okumanızı tavsiye ederim, tab ve boşluk kuralı çok python programlama dilinin en önemli kurallarından biridir.

Son bir program daha yapalım.


def kayit_ekle(isim,sehir,hayvan):
 kayit={}#sözlük
 kayit[" %s" %(isim)]=[sehir,hayvan]
 print ("bilgiler eklendi\n")
 for k,v in kayit.items():
 print (k)
 print ("-"*len(k))
 for i in v:
 print (i)
kayit_ekle("kemal","izmir","paris")

Yukarıdaki fonksiyon örneği parametreli bir fonksiyon örneğidir. Fonksiyonumuz üç adet parametre almaktadır. İsim, şehir ve hayvan. Altında boş bir sözlük oluşturuluyor ve key-value ilişkisi kuruluyor. for döngüsü içerisindeki k,v, key ile value’yi yani anahtar-değer ilişkisini göstermektedir. k isim değişkenini v ise şehir ve hayvan değişkenlerini tutmaktadır. Çıktımız şu şekilde olmalı :

pythonda fonksiyon

 

Aradaki 5 adet boşluk “print (“-“*len(k))” kodundan gelmektedir. len -> length metodudur ve isim uzunluğu kadar boşluk bırak demektir. Bir sonraki yazıda fonksiyonlar ile ilgili daha fazla örnek program yazıp, daha derinlemesine inceleyeceğiz.