Python print komutu kullanımı

Python programlama dilinde ekrana çıktı yazdırmak için print, kullanıcıdan veri almak için ise input ifadeleri kullanılır. Yazıların çok uzun olmaması için input komutundan diğer makalede bahsedeğim.
Öncelikle önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Python 2.x ve 3.x sürümlerinde yazım şekillerinde farklılıklar mevcuttur. print ifadesinde buna örnek vereceğim.

Print Komutu

Print komutu ekrana çıktı almamızı sağlayan print Java’da System.out.println(“”);  C#’ta ise Console.writeLine(“”);  komutlarına karşılık gelmektedir. Python dilinin basitliği buradan bile anlaşılıyor.

2.x sürümlerinde print komutundan sonra parantez kullanmasanız da programınız çalışacaktır ancak 3.x sürümü ve sonrasında syntax hatası vermektedir. İnternetten aradaki farkları detaylı olarak araştırabilirsiniz, o konuya pek değinmeyeceğim. Yani 2.x sürümü için:


print "www.kodbankasi.org" 

3.x sürümü için ise:

print ("www.kodbankasi.org")

ifadesi kullanılmaktadır. Print komutu ile ekrana herşey yazdırabilirsiniz.
Ekrana şu kodları yazdığımızda:

print ("www.kodbankasi.org")
print ("------------------")
print ("Python dersleri")

Bu kodlarımızın çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Python print komutu

Print komutu aşağıdaki şekilde de kullanılmaktadır:


a=54
b=35

print (a,"sayisi",b,"sayısından büyüktür")
print ("%s ile %s sayısının çarpımı %s sayısıdır" %(3,5,3*5))

Bu kodlarımızın çıktısı ise aşağıdaki şekilde olacaktır.

python print komutu