Pi Sayısı Hakkında İlginç Bilgiler

Pi sayısı nedir
Dairenin çevresinin çapına bölümü sonucu elde edilen sayı Pi Sayısı olarak ifade edilir. Daire çevresinin çapa oranı bütün daireler için aynı olduğundan Pi Sayısı matematiksel bir sabittir. ”π” sembolü ile gösterilir.

Pi sayısı hakkında kısa bilgi

Tarihin eski dönemlerinde Mısır uygarlıklarında pi sayısı hakkında bilgi bulmak mümkündür. Pi sayısının gerçek değerini hesaplama ile ilgili  çalışmaların  gençlik yıllarında Mısır’da Öklid’den ders alan Archimedes tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Öklid, eski Mısır’da Babil’de uzun yıllar geçirmiştir. Babiller pi sayısı ile ilgili yaklaşık bilgilere sahiptiler.Genelde π=3 olarak hesaplamışlardır. Ama pi sayısının Mısırlılardan daha iyi bir değerini Archimedes hesaplamıştır. 1761 tarihinde J.H.Lambert’in ispatıyla pi sabitinin irrasyonel sayı olduğu görülmüştür.  M.S. ortaçağ döneminin sonunda  π= 3.141592 olarak kullanılmıştır.  Günlük hayatımızda π=3,14 olarak kullanılsa da gerçek değeri  π=22/7= 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825. şeklinde sonsuza giden bir değerdir. Bu değer ilk olarak 1596’da Almanya’da hesaplandı ve Avrupa’da sabit olarak bilinen pi sayısının virgülden sonraki milyarlarca basamak değeri hesaplanmıştır.

Pi sayısı ilginç bilgiler

Çok eski yapıların mimari planları incelendiğinde sonuç olarak  Pi sayısını bulan araştırmacılar medeniyetin ve matematiğin binlerce yıl öncesinde var olduğunu gözlemlemiştir. Newton, Euler, Bellard, Somayaji ve Franciscus Vieta gibi isimler  Pi sayısını kullanarak yeni formüller oluşturmuşlardır. 14 Mart Dünya Pi Günü kabul edilmiş. 3.14 Mart 14 yani tarih formatından dolayı. Mart ayının 1 ü olarak kutlanmıştır. Pi’nin tam uzunluğu yazılacak olursa bu 2 trilyon yedi yüz milyar rakamdır. Bu sayının içinde bütün sayı dizilerini bulmak mümkündür.