Php diziler-(array)

Bu yazımda php de arraylerden bahsetmek istiyorum. Php ile kodlama yaparken arrayler oldukça sık kullanılır. Diziler için kısaca birçok değişkenin gruplanması olarak tanımlanabilir. Dizilerin içerisinde onlarca, hatta yüzlerce değişken bulunabilir.

Diziler (Array)

Hemen basit bir örnek ile bir dizi tanımlayalım.


$aylar=array("ocak","şubat","mart","nisan","mayıs","haziran","temmuz","ağustos","eylül","ekim","kasım","aralık");

Dizi tanımladıktan sonra içerisindeki herhangi bir değişkene erişebilmek için index kullanmanız gerekir. İndexler 0’dan başlar ve sırayla devam eder. Burada unutulmayacak nokta indexlerin 1 ‘ den değil 0’dan başladığıdır.


print $aylar[0];

print $aylar[1];

Yukarıdaki print kodları ile dizinin 0. ve 1. indexlerine yani ocak ve şubat’a erişebiliriz.

Diziye yeni eleman ekleme

Öncelikle bir dizi tanımlandıktan sonra kendimiz tekrar indexlerini değiştirebiliriz. Önce bunu gösterip sonra diziye yeni eleman eklemeyi göstereceğim.


$aylar[1] = "şubat";

$aylar[5] = "eylül"


Yukarıdaki gibi bir kod kullanır isek 1.  index “şubat”, 5. index ise “eylül” olacaktır. Yeni bir veri eklerken de eğer index’ini bilmiyorsanız köşeli parantez içini boş bırakarak php’nin otomatik index arttırmasını sağlayabilirsiniz. Yani :


$musteri[] = "Ahmet Demir";

$gunler[] = "pazar";

Yukarıdaki gibi bir kullanımda Dizi içersine sonradan eleman eklemek isterseniz ve sıra numarasının kaç olduğunu bilmiyorsanız boş değer girebilirsiniz. Bu durumda Php bir sonraki numarayı otomatik olarak atayacaktır.


$Personel[] = "Ahmet";
$Personel[] = "Ayşe";

Yukarıdaki gibi bir kullanımda yeni elemanlar dizi indexinin kaldığı yerden otomatik devam edecektir.

Key – Value ilişkisi

Dizilerde key’lere göre de işlem yapılabilir.

$aylar=array("ocak"=>"1","şubat"=>"2","mart" => "3");
echo $aylar["şubat"];
echo $aylar["mart"];

Index ile benzer bir mantıktır. Şimdilik bu kadar array yeterli sanırım. Arraylerin daha birçok kullanımı ve fonksiyonları bulunmaktadır. En basitinden veritabanımızdan fetch_array komutu ile dizi halinde verilerimizi çekebiliriz. İlerideki derslerde bu konuyu da işleyeceğim. Önceki php yazımda Php form işlemleri post methodu konulu yazımı okuyabilirsiniz.