Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına Neden Girdi ?

Osmanlı Birinci Dünya Savaşı’na neden girmiştir?

I. Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914’de süregelen ve 11 Kasım 1918’de sona eren global bir savaştır. II. Dünya Savaşı’na dek Dünya Savaşı yada Büyük Savaş şekilde adlandırılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri harbe girinceye kadar harp ABD’de Avrupa Savaşı şekilde anılmıştır. Zamanın büyük güçleri iki tarafa ayrılarak harpte yer almışlardır: İtilaf Devletleri (Birleşik Krallık, Fransa Cumhuriyeti ve Rusya İmparatorluğu’nun Üçlü İtilaf’ı merkezlidir) ve İttifak Devletleri (asıl şekilde Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya Krallığı’nın Üçlü İttifak’ı merkezlidir; ama Avusturya-Macaristan anlaşmaya karşı saldırıya geçmiş olduğu için İtalya harbe girmemiştir) Bu ittifaklar yine yapılanmış (İtalya, İtilaf Devletleri’nin tarafına geçmiştir) ve yeni devletlerin harbe girmesiyle genişlemiştir. Nihayetinde 60 milyon Avrupalı dâhil olmak suretiyle 70 milyon askeri personel, tarihin en büyük savaşlarından biri için seferber edilmiştir. Yeni teknolojiler yardımı ile silahların öldürücülüğünde görülen çok büyük ilerlemeye karşılık müdafa ve hareketlilikte benzer oranda gelişme olmaması neticesi ortalama 9 milyon muharip yaşamını kaybetmiştir. Bu harp dünya tarihindeki en oldukça zayiat verilen beşinci harp olmuş ve harbe dahil olan devletlerde bir hayli siyasi değişikliğe ve devrimlere yol açmıştır.
Osmanlı Devleti 1.Dünya Savaşına Neden Girdi ?


Osmanlı 1. dünya savaşına neden girdi
Osmanlı’nın Savaşa Giriş Nedenleri (Maddeler Halinde) ;
1.Son zamanlarda kaybetmiş olduğu toprakları art al­mak.
2.Siyasi yalnızlıktan kurtulmak (İtilaf grubu harp sırasında Osmanlı’nın yükünü çekmemek ve Rusya’yı küstürmemek için Osmanlı’yı yanlarına al­mamışlardır.)
3.İttihat ve Terakki Partisi’nin; Alman hayranlığı ve Alman desteğiyle ülkenin kalkınabileceği düşüncesi
4.Kapitülasyonlar ve dış borçlar sebebiyle artan İngiliz ve Fransız baskısından kurtulmak.
5.2 Ağustos 1914’te Almanya ile Osmanlı içinde saklı bir antlaşma yapılması
6.19 Ağustos 1914’te Bulgaristan ile Osmanlı ara­sında bir arkadaşlık antlaşması imzalanması
7.Turan İmparatorluğu kurma fikri.
Not: Enver Paşa, Osmanlı bayrağı altında tüm Türk dünyasını bir­leştirmeyi düş ediyordu. Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü koruyamadığı bir çağda Turancılı­k’ın düşünülmesi İttihatçıların hayalciliğini göste­rir.
8.Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması
9.Yunanlıların “Megali İdea”sını sonuçsuz bırakmak
10.Almanya ile saklı ittifak tamamlanmış olması.
11.Rus, İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki Türk ve İslam ülkelerinin istiklale kavuşturulacağı dü­şüncesi.