orta asyada kurulan ilk türk devletleri vikipedi

Bu yazıda Orta Asya Türk devletleri nelerdir , Orta Asya Türk Devletleri Vikipedi , Orta Asya Türk Devletleri hangileridir konuları hakkında bilgi vereceğiz.

Orta Asya Türk Devletlerini Sıralayacak olursak :

  • Asya Hun İmparatorluğu
  • Göktürkler
  • Kutluk Devleti
  • Uygur Devleti
  • Diğer Orta Asya Türk devletleri olmak üzere sıralayabiliriz.

1. Asya Hun İmparatorluğu

asya hun devleti

M.Ö 1000 yıllarında kurulmuştur. Hızlı büyüyen Asya Hun İmparatorluğu Çin’e sık sık akınlar düzenlemiştir. Hun akınlarını önlemek amacıyla bugün “Çin Seddi” dediğimiz duvarları örmüşlerdir. Çin Seddi m.ö 214 yılında bitmiştir.

Hun devleti Çin’i vergiye bağlayarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Hun Devleti imparatoru Mete Çin nüfusunun aşırı kalabalık olması nedeniyle Çinliler ile antlaşmalar imzalayarak dostça bir yaşamı benimsemiştir. Ancak Mete Han’ın vefatından sonra Hunlar zayıflamıştır ve taht mücadeleleri başlamştır. Çinliler de bunu fırsat bilerek Hun beyleri arasında tartışmalar çıkartıp birbirlerine düşürmüştür.

Hun Devleti daha sonralarda Kuzey, Güney, Doğu , Batı olarak parçalanmıştır.

2. Göktürk Devleti özellikleri maddeler halinde (552 – 630)

göktürk devleti haritası

Göktürk Devleti’nin en önemli özelliği TÜRK adıyla kurulan ilk devlet olmasıdır.

Göktürk devleti ilk hükümdarı Bumin Kağan’dır.

Göktürkler Asya Hun Devleti’nden sonra Türkleri ikinci defa tek bayrak altında toplayan devlettir.

II. Göktürk zamanında Türk Tarihi’nin ilk yazılı kaynakları Orhun Kitabelerini oluşturmuşlardır.

3. Kutluk Devleti özellikleri maddeler halinde 682 – 745)

II. Göktürk Devleti’nin diğer adıdır.

En güçlü olduğu zamanlar Bilge Kağan ve Kul Tigin zamanlarıdır.

Devlet’in yaşamı kısa sürmüştür. Sadece 62 sene ayakta kalmayı başarmıştır.

Orhun kitabeleri de Bilge Kağan, Kül tigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir.

Bilge Kağan’ın ölümünden sonra yaşanan iç karışıklıklardan dolayı devletin egemenliği sonra ermiştir.


4. Uygur Devleti özellikleri maddeler halinde (745 – 840)

Doğu Türkistan’a gelen Uygurlar diğer Türk devletlerini çatısı altında toplayıp , egemenliklerine aldılar.

Uygurların en önemli özelliği göçebe yaşamı bırakıp  yerleşik yaşama geçen ilk Türk Devleti olmalarıdır. Bu nedenle genelde akarsu kenarlarına yerleşmişlerdir.

Yerleşik yaşama geçilmesinden dolayıTarım , sanayi , ticaret alanında ilerlemişlerdir. Yaptıkları tapınaklar ile mimari alanda da ilerlemişlerdir.

Uygurlar daha sonralarda Cengiz Han’ın egemenliğine geçip , Moğollar’da önemli görevlere gelmişlerdir.

Çağatay ve Özbek Türkleri’nin ortaya çıkmasında önemli roller oynamışlardır.

Orta Asya’da kurulan Diğer Türk Devletleri – Toplulukları Özellikleri

Avarlar özellikleri vikipedi

Avarlar Göktürklere kaybettikten sonra Avrupa’ya göç ederek devlet kurdular. Avrupa’nın önemli bölgelerinde egemenlik kurdular.

Slav ırkının atalarıdır.

Tarihte İstanbul’a kadar gelerek , İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir.

Franklar 805 yılında  , Avarlar’ı yenerek yıkmışlardır.

Kırgızlar özellikleri Vikipedi

Kırgızlar Uygurlar’ı yıkıp devlet kurdular. Ancak daha sonra Moğol egemenliğine girdiler.

Kırgızlar günümüzde aynı devlet ismi Kırgızistan adıyla varlıklarını devam ettirmektedirler.

Manas Destanı kırgızlara aittir.

Hazarlar özellikleri Vikipedi

Hazarlar Yahudiliği din olarak benimseyen ilk Türk devletidir. Ancak hiçbir zaman halka din konusunda baskı yapmamışlardır.

Müslüman Araplarla savaşan ilk Türk devleti Hazarlardır.

Askeri ve siyasi alanda Ruslar Hazarlardan etkilenmişlerdir ve örnek almışlardır.

Peçenek ve Rus saldırılarından sınra 958 senesinde yıkılmışlardır.

Türgişler Kısaca

Göktürk devleti dağıldıktan sonra o bölgede Türk kabilelerini tek çatı altında topladılar.

Emevi saldırılarını durdurarak Orta Asya Türklerinin Araplaşmasını engellediler.

Karluklar Kısaca

Orta Asyanın çinlileşmesini engellediler.

İslamiyeti toplu olarak kabul ettiler.

İlk Türk islam devleti Karahanlıların temellerini oluşturdular.

Oğuzlar (Uzlar)

En kalabalık Türk devletlerinden biridir.

Toplu olarak islamiyeti kabul etmişlerdir.

Birçok beylik ki bunların içerisinde Osmanlılar da vardır Oğuzlar tarafından kurulmuşlardır.