Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı Kısaca

Atatürk kısaca hayatı anlatılacak olursa askeri hayatından önce ve sonra olmak üzere iki kısımda incelenebilir.  Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Annesinin ismi Zübeyde, babasının ismi Ali Rıza Efendi’dir. Atatürk  Mahalle Mektebi ile eğitim hayatına başladı. Sonra Şemsi Efendi Okulu’na ve Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne gitti. 1893-1895 yılları arasında Selanik Askeri Rüştiyesi’nde eğitim aldı. Askeri Rüştiye’deki eğitimi sırasında  matematik öğretmeni tarafından kendisine Kemal adı verildi. 1896 yılı Mart ortalarına kadar Selanik Askeri İdadisi’ne, 13 Mart 1899 tarihinde Harp Okulu ve Harp Akademisi’ne gitti.

Atatürk’ün Askeri Hayatı 
I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılan Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak yenildiğini itilaf devletlerine kanıtladı. Bu antlaşma sonucunda vatan topraklarının işgaline ortam hazırlanmış oldu.


Ancak Atatürk, 19 Mayıs 1919’da milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıktı. 23 Nisan 1920’de ilk TBMM’nin açılmasının ardından Meclis ve Hükümet Başkanı olarak seçildi. 1921 yılında Sakarya Savaşı’nın kazanılması ile Atatürk’e Gazilik ünvanı ve daha sonra Mareşallik rütbesi verildi. Atatürk, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyeti ilan etti ve hemen ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı seçildi. 1934 yılında Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal’e Atatürk soyadı verildi.

Atatürk hayatı zorluklarla geçen büyük bir dünya lideri oldu. Atatürk biyografisi ile gelecek nesillere ilham kaynağı oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Atatürk, 10 Kasım 1938’de Ankara’da Dolmabahçe Sarayı’nda