Konusarakogren.com ile İNGİLİZCE’YE GENEL BAKIŞ

İngilizce ’ye farklı bir açıdan bakalım. Öğrenip konuşmaya çalıştığımız, vaktimizi ve paramızı harcadığımız bu dilde çok sayıda ilginç İngilizce atasözü var. Dili farklı açıdan tanımak için İngilizce Sözler dünyasına bir yolculuğa çıkalım. İngilizce almost/neredeyse, hemen hemen sözcüğü İngilizce alfabetik sıraya göre yazılmış en uzun kelimedir. İngiliz dilinde en uzun kelime tam 45 harften oluşmaktadır. Pneumonoultramicroscopicsilikovolcanoconiosis ne demek aranızda bilen var mı? Çoğunlukla yanardağlarda bulunan çok ince silis tozunun solunmasıyla oluşan hastalığa verilen admış. Tek heceli en uzun kelime screeched’dir. Month/ay, orange/portakal, silver/gümüş ve purple/mor kelimeleri ile kafiyeli cümleler kurulamamaktadır. Dreamt/rüya görmek fiili sonu ‘’ mt ‘’ ile biten tek kelimedir. İngilizce güzel sözler dilimizde de karşılığı olan cümleler içermekle birlikte sadece kendi toplum yapısına uygun cümleler de içerir. Güzel ve özlü sözleri dilden dile sözcük bazında çeviri yapmak doğru sonuca ulaşmak konusunda sıkıntılar yaşatır. İngilizce ’deki en kısa cümle ‘I am ‘dir. Sesli harf içermeyen (a, e, i, u) en uzun kelime ‘rhythm ’dir. Her 98 dakikada 1 yeni İngilizce kelime türemektedir. Queue kuyruk anlamındaki bu kelimeden son dört harf çıkartıldığında da okunuşu aynı kalmaktadır. İngilizce yazılı dokümanların %90’ı sadece 1000 kelimeden oluşmaktadır.

 


Günlük hayatta en yaygın olarak kullanılan ingilizce gramer fiiller ve anlamları şu şekilde sıralayabiliriz. Most common verbs/en yaygın kullanılan fiiller. Agree/aynı fikirde olmak. Allow/izin vermek. Answer/cevap vermek. Ask/sormak. Be/olmak, bulunmak. Become/olmak, olmaya başlamak. Begin/bir şeye başlamak. Believe/inanmak. Borrow/ödünç almak. Break/kırmak. Bring/kazandırmak. Buy/satın almak. Call/telefonla aramak. Carry/taşımak, getirmek, götürmek. Change/değiştirmek. Close/kapatmak, örtmek. Come/gelmek. Cut/kesmek. Decide/karar vermek. Do/yapmak. Eat/yemek. Explain/açıklamak, izah etmek. Fall/düşmek, yıkılmak, devrilmek. Fell/hissetmek. Find/bulmak, keşfetmek. Finish/tamamlamak, bitirmek. Follow/takip etmek, sürdürmek. Fly/uçmak, uçakla gitmek. Forget/unutmak. Get/almak, edinmek, olmak. Yapısal olarak dilimizden farklı özelliklere sahip fiillerle ilgili olarak düzgün bir konuşma için hem mastar halini ezberlemek hem de çekimlerini ezberlemek zorunludur. Düzenli fiilleri ve düzensiz fiilleri ayrı ayrı bilmek ve alacakları ekleri veya kullanılacak cümlenin zamanına göre alacakları halleri bilmek gereklidir. Düzenli fiiller sonuna –ed takısı alan fiillerdir. Clean-cleaned, finish-finished gibi örneklendirebiliriz. İngilizce fiillerin ikinci halleri geçmiş zamanlı cümlelerde kullanılır. Düzensiz olan fiil çekimleri ezberlenerek öğrenilebilir. Düzensiz fiiller içinde ikinci ve üçüncü halleri mastar hali ile aynı olan fiillerde vardır. Cut-cut-cut, bid-bid-bid fiilleri gibi. Bazı düzensiz fiillerin sadece ikinci ve üçüncü halleri değişerek aynı kalır. Built-build-build örneğinde görebileceğimiz gibi. Diğer düzensiz fiil çekimleri tamamen değişiklik gösterir. Do-did-done, write-wrote-written, go-went-gone fiillerini örnek gösterebiliriz.

İngilizce dünyada resmi dil olarak en çok kullanılan 3. dil olmasına rağmen, dünyada en çok kullanılan 1. dildir. İngilizceyi konuşarak ve pratik yaparak öğrenmek çok önemlidir.İngilizceyi etkin kullanabilmek için ne söylendiğini iyi anlamak kadar,etkin bir şekilde konuşmak da önemlidir. Bir dili anavatanında, ana dili İngilizce olan insanlarla yaşayarak öğrenmenin faydaları bu gibi durumlarda ortaya çıkar. İngilizce günlük hayat, ticaret, eğitim, iletişim ve başarı için son derece önemli bir dildir. Bugün dünya üzerinde 2 milyar insanın bu dili konuştuğu düşünüldüğünde İngilizce öğrenmenin ne kadar önemli olduğu açıkça görülür. Dil eğitiminin en büyük sıkıntısı alınan eğitimlere, gidilen kurslara, alınan kitaplara, harcanan zamana ve paraya rağmen bilgilerin pratiğe dökülememesidir. Kişilerin ilgi alanına ve keyif aldığı konulara ait yazılmış makaleleri, haberleri ve yazıları okuması kelime haznesinin artmasını sağlar. Sevilen dizi ve filmlerin altyazı seçeneği ile izlenmesi her zaman işe yarar. Pek çok konu kitaplardan öğrenilebilir ancak pratik kullanım yerlerini duymadıkça ve kullanmadıkça öğrenilmesi zor bir hal alır. Akıcı ve pratik şekilde konuşabildiğini fark edebilen öğrenci her geçen gün daha çok çalışarak, istekle öğrenme sürecini tamamlayacaktır. Öğrenilen yabancı dilde okunacak makaleler, gazeteler, hikâyeler, dergiler be tüm basılı yayın öğrenme hızını mutlaka artırmaktadır.