karışımları ayırma yontemleri kısaca

Karışım nedir, karışımları ayırma yontemleri 

Doğada doğrudan bulunan veya insanların etkisi ile oluşmuş, farklı ancak birbirlerinden ayrışabilecek maddelerin bir arada bulunması karışım nedir sorusunun cevabını vermektedir. Karışımların birbirlerinden ayrılması gereken durumlar söz konusu olabilir. Çünkü insanlar karışımları ayırarak, farklı alanlarda kullanmaya ihtiyaç duymaktadır. Karışımları ayırma yöntemleri; eleme, süzme, diyaliz, ayıklama, mıknatıs ile ayırma, süblimleşme olarak sıralanabilir.

Karışımları Ayırma Yöntemleri Nelerdir?

-Eleme: Bu yöntem ile katı-katı heterojen karışımlar birbirlerinden ayrılır. Tanecik boyutları farklı olan iki veya daha fazla madde birbirlerinden ayrılır. Kum ile pirinç, tuz ile bezelye ayrışabilir.


-Süzme: Katı-sıvı ve katı-gaz heterojen karışımlar süzme yöntemi ile ayrışabilir. Gaz maskeleri katı- gaz heterojen karışımın ayrışmasına örnekken, makarna suyunun süzülmesi katı-sıvı ayrılmasına örnektir.

-Diyaliz: Katı-sıvı koloit karışımlar bu yöntem ile birbirlerinden ayrılır. Böbrek yetmezliği hastası kişilerin tedavisinde kullanılan diyaliz yöntemi, örnek oluşturur.

-Ayıklama: Katı-katı heterojen karışımların ayrışmasıdır. Pirinç, fasulye gibi bakliyatlarından taşlardan ayrılması örnek oluşturur. Renk ve boyut farkına göre ayıklama yapılır.

-Mıknatıs ile ayırma: Demir tozunun talaştan ayrıştırılmasında mıknatıs yöntemi kullanılır. Magnetik özellikleri maddeler mıknatıs yardımı ile çekilir. Katı-katı heterojen madde karışımı olmalıdır.

-Süblimleşme: Yoğunluk farkı ayrıştırmasını sağlar. Naftalin ile tuzun birbirlerinden ayrılmasında kullanılır.