Javada ++ ve — operatörleri

Sayısal değişken tiplerine bir eklemek veya çıkarmak için ++ ve – – operatörleri kullanılır.Bu operatörlerin sona ve başa gelmesi farklı sonuçlar üretir. Operatörlerin sona gelmesi Sonal(postfix) takılar diye adlandırılır.Aşağıdaki gibidir.

i++ = i+1;

i- – = i-1;

Operatörler başa geldiğinde Önel(prefix) diye adlandırılır.

– -i= i-1;

++i=i+1;


Operatörlerin başa veya sona gelmesindeki fark işleme girme sekilleridir.Operatör basta olursa değişken değeri işleme girmeden önce değişir. Sonda olursa işleme girdikten sonra değer değişir. Daha iyi anlaşılabilmesi için örnek kodları inceleyebilirsiniz.


public class ornek {

 public static void main(String[] args) {

 int i = 1;

 System.out.println(i);
 System.out.println("i++ nin degeri " + i++);
 System.out.println("i nin degeri " + i);
 System.out.println("++i nin degeri " + ++i);
 System.out.println("i nin degeri " + i);
 }

}