Java static anahtar kelimesi

Sıradaki konumuz static anahtar kelimesidir. Static kelimesini main bloğundan hatırlıyor olmanız lazım ama tam olarak ne işe yaradığını anlamamış olabilirsiniz.Bu dersimizde static metodlar ve static değişkenlerden bahsedeceğim.Static değişkenler sınıf değişkenidir.Ve çağrılmak için nesneye ihtiyaç duymazlar.


class static_kelime{
 static String sunum ="benim adım ";
 String ad;
 static_kelime(String ad){
 this.ad=ad;
 }
 public static void main(String args[]){
 static_kelimesi nesne = new static_kelimesi("ali");
 System.out.println(sunum+" "+nesne.ad);
 }
}

Gördüğünüz gibi sınıfımızda iki değişkenimiz var bunlardan biri static ile tanımlanmış değişken static ile tanımlanmış değişkenimiz sınıf değişkenidir.Ve gördüğünüz gibi println komutun da sunum değişkenini nesne yaratmadan çağırabiliyoruz. Ama ad değişkeni için nesne yaratmak zorundayız.Bu değişken arasındaki fark static değişkeni bellekte belli bir yer kaplar nesne değişkenimiz ise sadece nesne tanımlandığında yer kaplar.Şimdi ise static metod örneği ile konuyu iyice pekiştirelim.class static_metod{

void goster(){
 System.out.println("nesne ile çağrılan metod");
 }
 static void goruntule(){
 System.out.println("static metodu");
 }
 public static void main(String args[]){
 static_metod nesne = new static_metod();
 nesne.goster();
 goruntule();
 }
}

Örneğimizdede gördüğünüz gibi iki ayrı metodumuz var.Static ile tanımlanan metodu çağırırken nesne oluşturmamıza gerek yok.Normalde metodumuzu çağırmak için nesne oluşturmalıydık.Static metod olduğu için metodumuza direkt ulaşabiliyoruz.Bu dersimizde bukadar bir sonraki derste görüşmek dileğiyle…