Java Sınıflar

Sınıflar ile nesne tabanlı programlamaya giriş yapmış bulunuyoruz.Nesne tabanlı programlama bilinmesi gereken ilk sey sınıflardır.Sınıflar birden fazla değişkeni ve metodu bir arada tutan yapılardır.Soyut kavramlardır nesneleştirilerek somutlaştırılırlar. Sınıf bildirimlerinde class anahtar sözcüğü kullanılır. Class anahtar sözcüğünden sonra sınıfın ismi belirtilir prototipi aşağıdaki gibidir.

erişim belirteci class yenisinif{

//Sınıf gövdesi

}

burada erişim belirteci sınıfa kimlerin erişebilceğimi belirttiğimiz alandır(public,private) gibi class ise sınıf tanımlamada mutlaka kullanılması gereken anahtar sözcüğümüzdür.Örneği inceleyerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.


class musteri{
 private int no;
 private String ad;
 private String soyad;
 private String sehir;

 musteri(int no,String ad,String soyad,String sehir){
 this.no=no;
 this.ad = ad;
 this.soyad = soyad;
 this.sehir=sehir;
 }
 public void goster(){
 System.out.println("musteri no:"+no+" ad:"+ad+" soyad:"+soyad+" sehir "+sehir);
 }
}

Gördüğünüz gibi örneğimizde değişkenlerimiz ve metodlarımız bulunmakta bir önceki derste anlattığım yapıcı metodu burada da görebilirsiniz.Programımızda musteri sınıfına yapıcı metod sayesinde musteri nosu ,adı, soyadı ve sehir bilgileri gönderilmekte ve istendiği takdirde goster() metodu ile musterimizin bilgileri ekranda gösterilmektedir.Şimdi ikinci kısma geçelim ve nesne yaratalım.class musteri{
 private int no;
 private String ad;
 private String soyad;
 private String sehir;

 musteri(int no,String ad,String soyad,String sehir){
 this.no=no;
 this.ad = ad;
 this.soyad = soyad;
 this.sehir=sehir;
 }
 public void goster(){
 System.out.println("musteri no:"+no+" ad:"+ad+" soyad:"+soyad+" sehir "+sehir);
 }

}
class calistir
{
 public static void main(String args[]){
 musteri m ;
 m= new musteri(1,"ahmet","demir","tekirdağ");
 m.goster();
 }
}

Örnekte de görüldüğü gibi baska bir sınıfta bulunan main bloğumuz içinde bir nesne yaratıyoruz ve nesnemize yapıcı metoda gidecek gerekli değerleri yazdıktan sonra musteri sınıfımızdaki goster metodu ile gönderdiğimiz değerleri ekranda gösteriyoruz.Su an biraz kafanız karışmış olabilir o yuzden nesne yaratmaktan bahsedelim.

musteri m; satırımızda referans bildirdik. Yani musteri sınıfımıza anabellekte bir yer ayırdık ve referansımızın adı da m dir.m bizim referansımızdır ve anabellekteki yerimizi ifade eder.

m=new musteri(); satırımızda ise referansımızın işaret ettiği yeri somutlaştırıyoruz ve ana belleğimizde musteri sınıfımızdaki değerlerin sığacağı bir yer ayırıyoruz.Ve bu şekilde nesnemizi yaratmış bulunuyoruz .Örneğimizde farklı olan parantez içinde değer yollamamız eğer yapıcı metodunuz yoksa bu işlemi yapmanıza gerek yok.Bu dersimizde bu kadardı bir sonraki derste görüşmek üzere…