javada random kullanımı

Bu dersimizde javada random sayı almayı göreceğiz .Javada random sayılar Random isimli sınıf sayesinde kullanılmaktadır.


import java.util.Random;
public class randomsayi {

public static void main(String[] args) {
 Random rnd = new Random();
 int sayi=rnd.nextInt(10);
 System.out.println(sayi);
 }

}

Gördüğünüz gibi ilk önce random sınıfının nesnesini olusturuyoruz. Sonra sayi değişkenimize random sınıfının nextInt metodunu cekiyoruz.nextInt() metodu int türünde rastgele bir değer üretir.nextInt in içine 10 yazmamızın değeri 0 ile 10 arasında rastgele bir sayı istememizdir.Yalnız burada dikkat edilmesi gereken 10 bu sayılara dahil değildir.Çünkü javada indexler sıfırdan başlar.Şimdiyse random sınıfının diğer metodları ile değer ürettiğimiz ve for içinde ürettiğimiz sayıları ekrana yazdıran bir örnek yapalım.import java.util.Random;
public class random {

public static void main(String[] args) {
 Random rnd = new Random();
 int Intsayi=rnd.nextInt();
 System.out.println("int değer :"+Intsayi);

 boolean booleansayi = rnd.nextBoolean();
 System.out.println("int değer :"+booleansayi);
 double doublesayi = rnd.nextDouble();
 System.out.println("int değer :"+doublesayi);
 System.out.println();
 for(int i=0; i<10; i++){
 int a=rnd.nextInt(10);
 System.out.println("sayi :"+a);
 }
 }

}

Gördüğünüz gibi random olarak boolean ve double türünde sayılar ürettik.Ve for döngüsünü kullanarak ürettiğimiz int türündeki sayıları ekranda gösterdik.Bir sonraki derste görüsmek dileğiyle…