java metodlar

Metodlar program içerisinde çalıştırılan küçük program parçalarıdır. Metod yapısının amacı programı modüler hale getirmektir.Şu ana kadar yaptığımız örneklerde tek bir metod kullandık oda main metodudur.Main metodu da programın çalışması için gerekli metodtur. Daha büyük programlarda aynı kodu defalarca yazmamak için programı böl ve parçala yolu ile modüler bir yapıya getirmek yazılımcı için büyük kolaylık sağlayacaktır.

Metodlar tek baslarına çalışmazlar.Ve belirli bir işi yerine getirmek için tasarlanır.Çağrıldıkları vakit yapması gereken işi yapıp ve yine çağırılana kadar beklerler.Metod nedir sorusuna cevap verdikten sonra simdi metodların yapısını inceleyelim.

Metod prototipi

Erişim belirteci geri dönüş tipi metot ismi(parametreler){

Metod gövdesi

}

Gördüğünüz gibi bir metod tanımlamasında Erişim belirteci(public,private) ,geri dönüş tipi(void,int) sizin belirleyeceğiniz bir metod ismi ve gerekirse parametrelerden oluşmaktadır.Şimdi basit bir örnek ile konuyu pekiştirelimpublic class metodlar {
 public static void selamcak(){
 System.out.println("merhaba");
 }
 public static void main(String[] args) {
 selamcak();
 }
}

Programımız ekrana merhaba yazdıracaktır.Burada kafanıza static simdi nereden cıktı diye bir soru gelebilir onu bir sonraki yazıda ayrıntılı şekilde anlatacağım.Programımızda geri dönüş tipi olarak void’i kullanmamızın sebebi geriye değer döndürmeyecek olmamızdır.Şimdiki örneğimizde geriye değer döndüren ve parametre alan bir metod örneği yapalım.

public class metodlar {
 public static int topla(int a, int b){

 return a+b;

 }

 public static void main(String[] args) {

 int sonuc, sayi=4, sayi2=5;
 sonuc = topla(sayi,sayi2);
 System.out.println(sonuc);

 }
}

Gördüğünüz gibi bu sefer metodumuzun geri dönüş tipini int olarak belirledik.Geriye değer döndüren metodlarda return anahtar sözcüğü kullanılır.Metoda gelen değerler işlem yapıldıktan sonra return anahtar sözcüğü ile geri döndürülür. Ve ekranda sonuc yazdırılır.Bu derste bu kadar bir sonraki derste görüşmek üzere…