Java’da Kullanıcı Girişi

Merhaba arkadaşlar. Sıradaki dersimizin konusu Java’da kullanıcı girişi ile veri almak. Java’da kullanıcı girişiyle veri almak için Java.util.Scanner kütüphanesini programımıza import etmemiz gerekiyor. İmport Türkçe’de dahil etmek anlamına gelmektedir. Bu konuyu ilerleyen makalelerde anlatacağız. Scanner sınıfı util kütüphanemizin içerisindedir. Scanner sınıfımızı kullanmak için de util kütüphanemizi import etmemiz gerekir.

Örneğimizde kullanıcıdan iki sayi aldırıp bunların toplamını yazdıracağız. Kodları inceleyelim.import java.util.Scanner; // Kütüphanemizi import ediyoruz.

public class program{
public static void main(String args[]){
Scanner oku= new Scanner(System.in);  // Scanner sınıfımıza nesne oluşturuyoruz.

double sayi1, sayi2, toplam;  // Sayilarimizi ve toplam değişkenimizi tanımlıyoruz.
System.out.println("Birinci sayi giriniz: "); // Ekrana ilk sayiyi yazdıran kodumuz
sayi1= oku.nextDouble();  // Scanner sınıfımızdan oluşturduğumuz oku nesnesi sayesinde birinci sayimizi aldiriyoruz.
System.out.println("ikinci sayi giriniz: ");  // Ekrana ikinci sayiyi yazdıran kodumuz
sayi2= oku.nextDouble(); // Scanner sınıfımızdan oluşturduğumuz oku nesnesi sayesinde birinci sayimizi aldiriyoruz.
toplam = sayi1 + sayi2 ;  // Toplama işlemimizi yapıyoruz.
System.out.println(toplam); // Toplamı ekrana yazdırıyoruz.
}
}

Java’da kullanıcıdan veri almak kısaca bu şekilde. Kendiniz bu örneğe bakarak daha komplike örnekler yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere…