Java’da Değişken tanımlama

Evet arkadaşlar sıradaki konumuz Java’da değişken tanımlama. Java dilinde, değişkenler, temel veri tipleri olarak lanse edilirler. Bu nedenle Java’da temel olarak iki veri tipi olduğunu söyleyebiliriz. Değişkenlerin tanımlanması için kullanılan Temel Veri Tipleri(Primitive) ve nesnelerin tanımlanması için kullanılan Referans Tipleri. Temel veri tipinden elde edilen değişkenler, bellekte yığın adı verilen bir bölgede tutulurlar. Referans tipinden bir nesne ise, sahip olduğu üyelerin tutulduğu  bellek bölgesindeki alanların başlangıç adresine işaret ederki bu tip nesneler yığında tutulurken, sahip oldukları içerik öbekte tululur. Java programlama dilinde Temel Veri Türleri aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.


kodbankasi

Bu veri türlerinden double tipini kullanarak yaptığım örnek aşağıdaki gibidir.

public class degisken{
public static void main(String[] args) {

double yol=1000;
 double hız=80;
 double vakit = yol/hız;
 System.out.println("varıs vakti "+vakit);
 }
}

Örneğimizde 3 tane değişken belirliyoruz ve vakit değişkeninin değerini ekrana yazdırıyoruz.Bu örneğimizde aynı zamanda aritmetik operatörlerini kullanarak bölme işlemi de yapmış bulunmaktayız.Bir sonraki anlatımımızda görüşmek üzere…