Java abstract

Java da ortak özellikleri olan nesneleri modellemek için soyut sınıflar kullanılır.Bazen üst sınıfların direkt olarak kullanılmak istenmediği durumlarda abstract sınıflar kullanılır.Abstract sınıflar kendi sınıfları içinde kullanılamazlar extend edilerek kullanılabilirler.Aşağıda abstract kullanımını anlatan prototipimiz bulunmaktadır.


public abstract class insan{
 String isim;
 int yas;

 public abstract void bilgi();

}

Gördüğünüz gibi abstract sınıflar ve metodlar abstract anahtar kelimesi kullanılarak tanıtılır.Prototipte method içi boş olarak tanımlanmış bir abstract metodtur. Ancak bu metodun içi doluda olabilir.Bu bilgiler ile abstract hakkında kafanızda bir şeyler canlandığını düşünüyorum.abstract class kisi{
 abstract String Ad();
 abstract String Soyad();
 abstract int Yas();
}
class ogrenci extends kisi{
 public String Soyad(String soyad){
 return soyad;
 }
 public int Yas(int yas){
 return yas;
 }
 String Ad() {
 return "selcuk";
 }
 String Soyad() {
 return "kaya";
 }
 int Yas() {
 return 22;
 }
}
class calistir{
 public static void main(String args[]){
 ogrenci o = new ogrenci();
 System.out.println("kisi bilgileri\nkisi adı :"+o.Ad()+"\nkisi soyad:"+o.Soyad()+"\nYas:"+o.Yas());
 }
}

Örneğimizde kisi adlı abstract class’ımız ogrenci sınıfı tarafından extend edilerek kullanılmıstır.Daha öncede söylediğim gibi abstract sınıflar kendi baslarına kullanılamazlar baska bir sınıf tarafından extend edilerek kullanılırlar. kisi adlı abstract classımızda 3 tanede abstract metodumuz var.Bunlar ogrenci sınıfı tarafından kullanılıyorlar.Ve sonuc olarak main metodumuzda ogrenci sınıfı nesnesi olusturularak abstract sınıf metodlarımız kullanılmıstır.Bir sonraki derste görüsmek üzere…