java yapılandırıcı metodlar(Constructors)

Sıradaki konumuz java programlama dilinde önemli bir yere sahip olan yapılandırıcı yani yapıcı metodlar. Yapılandırıcı metodlar sınıflardan bir nesne üretildiğinde otomatik olarak çalıştırılırlar. Bu metodların en önemli özelliği içinde bulunduğu sınıfla aynı isimde olmak zorunda olmasıdır. Örnek gösterimi şu şekildedir.


public class Student{

//üye değişkenlerimiz

public Student(){

//yapıcı metod kodlarımız

}

}

Not: Yukarıda basit bir şekilde yapıcı metodun nasıl kullanılacağını gösterdik. Ayrıca bir sınıf içerisinde birden fazla yapıcı metod da kullanılabilir. Bunda bir sınır yoktur.

Şimdi değişkenlerle yapıcı metodların nasıl olduğunu görelim.class kare{

public int kenar;
public int cevre;
public int alan;
//yapıcı metodumuzu void anahtar kelimesiyle ile oluşturduk. Void ile bir return döndürmemize gerek yoktur.
void hesapla(kare k) {
System.out.println("karenin kenarı   : " + k.kenar);
System.out.println("karenin alani      : " + k.alan);
System.out.println("karenin cevresi    : " + k.cevre);
};
//aşağıda kare yapıcı metodumuzu oluşturuyoruz. k değişkenini kenara atıyoruz.
public kare(int k) {
kenar = k;
alan =k*k;
cevre = 4*k;
};

public static void main(String args[]) {
kare k1 = new kare(5);   // kare sınıfına nesne oluşturuyoruz. Buradaki 5 aslında k değişkenimize yani kenarımıza atanıyor.
k1.hesapla(k1);             // Bu nesne sayesinde hesapla metodumuzu çağırıyoruz.
}
}

Yapıcı metodlar kısaca bu şekilde. Bir sonraki makalede yapıcı metodların aşırı yüklenmesini(Overloading) anlatacağım. Bir sonraki makalede görüşmek dileğiyle…