Java yapıcı metodlarda aşırı yüklenmesi(Overloading)

Normal metodlar gibi yapıcı metodlarda da aşırı yüklenme yani overloading yapılabilir. Anlatmadan önce hemen basit bir örnek üzerinde görelim.


public class sinif{

void yaz() {
System.out.println("Stringsiz yaz metodu çağrıldı");
}

void yaz(String s) {
System.out.println("adım :" + s);
}

public static void main(String args[]) {
String s= "yasin";
sinif nesne= new sinif();//nesne oluşturduk.
nesne.yaz(s);//ikinci metodumuz çağrıldı.
}
}

Yukarıdaki örneğimizde overloading vardır. İki tane yaz metodumuz var ancak biz s değişkenimizle 2. metodumuzu çağırdık.
Şimdi de void değilde int ile bir overloading yapan program yazalım. Önceki konulardan da öğrendiğimiz üzere int ile oluşturulan metodlarda return anahtar kelimemizi kullanmalıyız. Çünkü bir değer dönmelidir.


public class sinif{
int carp(int a,int b) {
return a*b;
}
  int carp(int a,int b,int c){
    return a*b*c;
  }

public static void main(String args[]) {
sinif si=new sinif();
    System.out.println("carpim :"+ si.carp(5,6,7));
}
}

Yukarıdaki programımızda sonuc olarak 210 verecektir. Eğer si.carp(5,6) olarak girseydik sonucumuz 30 olacakti. Elimden geldiğince yapıcı metodların aşırı yüklenmesini anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bir sonraki makalede görüşmek dileğiyle…