Java Switch case

Arkadaşlar tekrar merhaba. Sıradaki konumuz Java’da Switch – Case kullanımı. Switch – case yapısı daha önceki derslerde anlattığımız if-else yapısına benzer. Ancak programlamada ve yazılan programı okumada daha pratik ve hızlı olduğu için daha fazla tercih edilmektedir. İsterseniz daha önce yaptığımız hesap makinesi örneğimizi bir de switch – case yapısıyla yapalım. Böylece aradaki fark daha iyi anlaşılacaktır.import java.util.Scanner;

class SwithCaseKullanimi{

public static void main(String []args){

Scanner oku=new Scanner(System.in);

int sayi1,sayi2,sonuc,islem;

System.out.println("islem seciniz:Toplama islemi ici 1,cikarma islemi icin 2,carpma islemi icin 3,bolme islemi icin 4")

islem=oku.netxtInt();

System.out.println("birinci sayiyi giriniz:");

sayi1=oku.nextInt();

System.out.println("ikincisayiyi giriniz:");

sayi2=oku.nextInt();

switch(islem){

case 1:
      sonuc=sayi1+sayi2;

System.out.println("toplama islemi sonucu:" +sonuc);

break;

case 2:
       sonuc=sayi1-sayi2;
        System.out.println("cikarma islemi sonucu:" +sonuc);
      break;

case 3:
sonuc=sayi1*sayi;

System.out.println("carpma islemi sonucu:" +sonuc);

break;

case 4:
sonuc=sayi1/sayi2;

System.out.println("bolme islemi sonucu:" +sonuc);

break;

default:

System.out.println("girilen sayi 1-2-3-4 ten farklı:" +sonuc);

}

}

}