Java super anahtar kelimesi

Super de this anahtar sözcüğü gibi genellikle kalıtım ile beraber kullanılır. Veri üyelerinin private olarak koruyan bir üst sınıf oluşturmak istediğimiz zamanlar olacaktır. Bu durumda bir alt sınıf için bu değişkenlere doğrudan erişim veya ilk değer ataması söz konusu değildir. Bir alt sınıfın üst sınıfa göndermede bulunması gerekirse super anahtar sözcüğü kullanılır

superin iki genel formu vardır.

1-üst sınıf yapılandırıcısını çağırmak //encapsulation gibi

2-bir üst sınıfın alt sınıfının üyesi tarafından gizlenen bir üyeye erişmek için kullanılır.//this gibidir

Bu şekilde yazılır===super(parametre_listesi)

1. kullanıma örnek olarak şu programı yazalım.


class kutuagirlik extends kutu{

double agirlik;

kutuagirlik(double w,double h, double d, double m)

{ super(w,h,d)  //üst sınıf yapılandırıcısı çağrılıyor.

weight=m; } }

2. kullanıma örnek


super.uyeadi// this’den tek farkı kullanıldığı alt sınıfın üst sınıfına göndermede bulunması. uyeadı kısmı metot ya da değişken olacak.

superin 2. kullanımı bir alt sınıfın üye adlarının üst sınıf içerisindeki aynı adlı üyeler ile gizlendiği durumlarda sıklıkla görülür.


class A

{int i;}

class B extends A{

int i;

B(int a,int b)

{super.i=a;       i=b;      }

void show()

{          System.out.println("i s. class " +super.i);

System.out.println("i sub. class " +i);  }          }

class superkullan

{          public static void main(String[] args)

{B subob=new B(1,2);            subob.show(); }          }

Java programlama dilinde super kelimesinin kullanım alanları bu şekildedir. Super kelimesini aslında tam olarak olmasa da değişkenleri public yapıyormuş gibi düşünebiliriz. Umarım makale faydalı olmuştur. Bir sonraki makalede görüşmek dileğiyle…