Java-Sınıflarda kalıtım(inheritance)

Kalıtım nesne tabanlı programlamanın en önemli konularından biridir.Bir sınıfın başka bir sınıfın bütün özelliklerini almasına kalıtım denir.Bir sınıf kendinden daha genel bir sınıfın özelliklerini alarak onları tekrar tanımlamak zorunda kalmaz. Kalıtım extend anahtar sözcüğü ile tanımlanır.


class kullanıcı {
 int durum = 0;
 int DurumDegistir(){
 durum=1;
 return durum;
 }
}
class kontrol extends kullanıcı{
 public static void main(String args[])
 {
 kontrol o = new kontrol();
 while(o.durum!=1){
 System.out.println("durum degistiriliyor");
 o.DurumDegistir();
 }
 System.out.println("Kullanıcı aktif");
 }
}

Gördüğünüz gibi örneğimizde kontrol sınıfında extend anahtar sözcüğü ile kalıtım yapılmıştır.Kontrol sınıfı kullanıcı sınıfının alt sınıfıdır.Ve kullanıcı sınıfından türetilmiştir.


Kalıtım ve ilk değer alma sırası
Örneğimizde kedi sınıfı nesnesi oluşmadan önce onun üst sınıfı olan hayvan sınıfı nesnesi oluşturulmaya çalışılacaktır.Fakat hayvan sınıfıda canli sınıfının alt sınıfı oldugundan ilk olarak canli sınıfının yapılandırıcısı çalışacaktır.

class Canli {
 public Canli() {
 System.out.println("Canli Yapilandiricisi");
 }
}
class Hayvan extends Canli {
 public Hayvan() {
 System.out.println("Hayvan Yapilandiricisi");
 }
}
class Kedi extends Hayvan {
 public Kedi() {
 System.out.println("Kedi Yapilandiricisi");
 }
 public static void main(String args[]) {
 Kedi k = new Kedi();
 }
}

Sonuç olarak ilk olarak en üstteki sınıf olan canlı sınıfının yapılandırıcısı sonra hayvan sınıfı yapılandırıcısı en son olarakta kedi sınıfı yapılandırıcısı çalışacaktır.Bu dersimizde bukadar bir sonraki derste görüsmek üzere…