Java if else

Koşul yapıları belli bir koşulun sağlanması durumunda hangi kodların çalıştırılacağını belirleyen kod yapısıdır. Java da bulunan if else komutu basit bir şekilde çalışır. if ‘in içindeki değer true ise if bloğu içindeki kodlar çalışır false ise else bloğu içindeki kodlar çalışır. İf prototipine geçmeden önce ilişkisel operatörlerden de bahsetmekte fayda var.Java ilişkisel operatörleri iki değeri karşılaştırmak için kullanılan operatörlerdir.

kodbankasi_iliskisel_operatör


if else prototipi

if(deger){

// deger true ise bu alandaki kodlar çalışır

}

else{

// deger false ise bu alandaki kodlar çalışır.

}

Konunun daha iyi anlaşılması için aşağıdaki kodları inceleyebilirsiniz.

public class ifornegi {

 public static void main(String[] args) {
 int a=5;
 int b=7;
 if(a>b){
 System.out.println(" a buyuktur b'den ");
 }
 else{
 System.out.println(" b buyuktur a'dan ");
 }
 }

}