java for döngüsü

Evet arkadaşlar. Geldik bundan sonra bol bol kullanacağımız bütün programlama dillerinde büyük bir yeri olan döngüler kısmına. Java programla dilinde de diğer dillerde olduğu gibi döngü kodlarımız benzerdir. Şimdi kısaca bu kodları nasıl kullanılacağına bakalım.

For döngüsü: for döngüsü kullanımı aşağıdaki gibidir. Döngüde; bir başlangıç değeri, hangi şartlar içerisinde tekrarlayacağını belirten bir şart ifadesi, bir de sayaç değişkeninin artırılması veya azaltılmasını sağlayan bir işlem olmak üzere 3 bileşeni vardır.for(sayac=başlangıç değeri; şart ifadesi; artırma / azaltma)
{
döngüye girecek değişkenler - işlemler;
}

For döngüsüne bir örnek verelim.Aşağıdaki döngü 1 den 100 e kadar olan ardışık sayıların karesini almak için kullanılır.

class kareal{

public static void main(String[] args) {

int sonuc:

for(int i; i<100;i++){

sonuc=i*i;

System.out.println("sayıların kareleri:" +sonuc);

}

Bir sonraki dersimizde while ve do-while döngüsüyle devam edeceğiz…