java final anahtar kelimesi

Java  programlama dilinde final kelimesi genel olarak pek önemsenmez açıkçası biraz kıyıda kalmış bir konudur. Ancak kullandığımız zaman program içerisinde büyük avantajlar ve yararlar da sağlayabilir. Final değişkenlere, sınıflara ve metodlara kullanılabilir. Yani kullanım alanı geniştir. Şimdi ilk başta final kelimesinin değişkenlerde nasıl kullanılır ona bakalım.

Değişkenlerde Final Kullanımı

Önünde final kelimesi olan başka bir deyişle final biçiminde tanımlanan değişkenler ilk değer aldığında artık sabit olurlar. Yani bir daha değiştirilemezler.  Küçük bir örnekle bunu açıklayalım.


public class Daire{

static final int PI = 3.14; // burada pi sayısını 3,14 e sabitliyoruz. Program içerisinde değiştirmeye çalışıldığında hata verecektir.

int yarıçap;

static int dairecevre;

int cevrehesapla(int r) {

int yaricap = r;

daireninAlanı = 2 * PI * yaricap;

return daireninAlanı;

}

public static void main(String[] args) {

Daire d1 = new Daire();

daireninAlanı = d1.alanBul(3);

System.out.println(daireninAlanı);

}

}

Yukarıdaki örneğimizde final ile PI sayısını sabitledik ve daire cevre hesaplaması yaptırdık. Umarım değişkenlerde nasıl kullanıldığı ile ilgili birşeyler oluşmuştur.


Metodlarda Final Kullanımı

Metodlarda da final anahtar kelimesini kullanabiliriz. Final kelimesi ile yazılan metodlar alt sınıflar tarafından override edilemezler. Aslında override ler kalıtım konumuzun içerisinde olsa da bir fikir vermesi açısından küçük bir örnek yapalım.

public class FinalAnaSinif{

	final void yaz() {
		System.out.println("Ana sinif final metodu");
	}
}

public class FinalAltSinif extends FinalAnaSinif{

	void yaz() {
		System.out.println("Alt sınıftaki final metodu");
	}
}

Yukarıdaki program derlenmeyecek ve hata verecektir. Final kelimesini kaldırdığımızda ise çalışacaktır.

Sınıflarda Final Kullanımı

Burada da final metodlara benzer bir yapı vardır. Final kelimesi oluşturulan sınıflarda kalıtım yapılamaz. Yani sınıfın alt sınıfları oluşturulamaz.

– Final kelimesinin kullanım yerleri kısaca bu şekildedir. Javada final kelimesi gördüğümüzde aklımıza ilk sabitlenme olayını getirmeliyiz.Bu makalede  Java dilinde Final kelimesini anlatmaya çalıştım. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle…