Java erişim denetleyicileri(Access Modifiers)

Sıradaki konumuz erişim denetleyiciler nam-ı diğer Access Modifiers. Erişim denetleyicileri bütün programlama dillerinde çok önemli bir yere sahiptir. Nesne yönelimli programlanın(Object Oriented Programming) vazgeçilmezlerindendir. İleride anlatacağım kapsülleme(Encapsulation), miras(Inheritance) ve çok biçimlilik(Polymorphizm) konularının en önemli unsurlarındandır. Java’da erişim denetleyici anahtar kelimeler şunlardır: Bu erişim denetleyiciler 4 adettir. Gelin bakalım bunlar nelermiş:

1.Public

2.Protected

3.Private

4.Default

Şimdi bu erişim denetleyicileri birer birer ele alalım.

1.Public Erişim Belirteci

Public erişim belirteci java dilinde “genel” anlamında kullanılır. Peki ne demek genel anlamda kullanmak ? Bu kelime önüne geldiği sınıfı, değişkeni, methodu diğer bütün kod bloklarından erişilebilir kılar.Sınıflar arasında da kullanabilirsiniz değişkenler için de.

2.Protected Erişim Belirteci

Protected anlam olarak korumalı,korunan demektir. Yani siz protected i bir metod veya kullanacağınız bir değişkenin önüne koyarsanız artık belirttiği metod ve değişken korumalı olur. Protected in unutmamamız gereken bir kuralı var. O da sınıfların önüne getiremiyoruz. Değişken yada metod korumalı olduğundan sadece alt yani extend sınıflardan ve aynı pakette içerisinde bulunan sınıflardan ulaşılmasına izin verir. Sadece buralarda kullanabilirsiniz.


3.Private Erişim Belirteci

Private ingilizce’de özel demektir. Bu erişim belirteci protected e benzer. Sınıf içerisinde oluşturduğumuz  sınıf değişkenlerine ve metodlarına uygulanabilir,
sınıf seviyesinde uygulanamaz. İşaretlediği değişkeni yada metodu sadece sınıf içerisinden erişilebilir kılar. Protected e aynı paketteki sınıflardan ulaşılabilirken private e ulaşamayız. Yani private kullandığımızda tamamen dışarıdan erişime engel olabiliriz. Bu da yazacağımız kodda önemli bir koruma sağlar.

4) Default Erişim Seviyesi

Java’da sınıf seviyesinde veya sınıf üyeleri seviyesinde herhangi bir erişim belirleyici anahtar kelimenin kullanılmadığı durumdur.
Bu tip sınıflara ve elemanlara kullanıldıkları sınıf içerisinden ve aynı paketteki diğer sınıflardan erişilebilir.

Bunları daha iyi anlamak için tabloya bakabilirsiniz.

erişimbelirteçleri

Bunları şimdilik burada bitiriyorum. İlerideki makalelerde sınıf ve nesne tabanlı programlama mantığını anlattıktan kapsülleme,kalıtım ve çok biçimlilik konularında bu belirteçlerle çok içiçe olacağız ve daha iyi pekişecektir. Bir sonraki makalede görüşmek dileğiyle…