İngilizce Sıra Sayıları (Okunuşları Yazılışları)

İngilizce sayma sayıları Cardinal number olarak tanımlanır. 1’den 10’a kadar sayıların öğrenilmesi başlangıç seviyesinde İngilizce öğrenen herkesin göreceği bir konudur. Temel olarak günlük ihtiyaçları karşılamadan fiyatları öğrenme ve söylemeye kadar farklı açılardan önemli olan sayma sayıları yazılış ve okunuşları aşağıdaki şekilde takip edilebilir.

0            Zero yazılır Ziro okunur
1            One yazılır Van okunur
2            Two yazılı Tu okunur
3            Three yazılır tri okunur
4            Four yazılır for okunur
5            Five yazılır fayv okunur
6            Six yazılır siks okunur
7            Seven yazılır sevın okunur
8            Eight yazılır eyt okunur
9            Nine yazılır nayn okunur
10          Ten yazılır yazıldığı gibi okunur.


İngilizce rakamlar sıra sayısına çevrilirken sayının arkasına “th” eki getirilir. Bu konuda her alanda olduğu gibi istisnalar devreye girer. Ordinal numbers olarak anılan İngilizce sıra sayıları yazılışı ve okunuşu hakkında 1’den 10’a kadar örnekler verilebilir.

1st            First yazılır först okunur
2nd           Second yazılır sekınd okunur
3rd            Third yazılır törd okunur
4th            Fourth yazılır fort okunur
5th            Fifth yazılır fift okunur
6th            Sixth yazılır sikst okunur
7th            Seventh yazılır sevınt okunur
8th            Eighth yazılır eytt okunur
9ht            Ninth yazılır naynt okunur
10th          Tenth yazılır tent olarak okunur.