İngilizce Rakamlar ve Okunuşları

İngilizcede sayılar en küçük birime yani rakama onlar, yüzler, binler basamakları eklenerek gelişir ve okunuş en büyük basamaktan başlayarak bir düşük basamağın okuma kuralları göz önünde bulundurularak okunur. Rakam ve sayıların okunuşları parantez içinde yazılmış ve sözlüklerde kullanılan uluslararası dilden alınmıştır.

İngilizce rakamlar ve okunuşları:

0 – zero (zē-(ˌ)rō)
1 – one (wən)
2 – two (tü)
3 – three (thrē)
4 – four (fȯr)
5 – five (fīv)
6 – six (siks)
7 – seven (se-vən)
8 – eight (āt)
9 – nine (nīn)

İngilizce sayılar ve okunuşları:


10 –  ten (ten)
11 – eleven ( i-ˈle-vən)
12 – twelve (twelv)
13 ve sonrası kelimeye -teen eki getirilere yapılır.
20 – twenty (twen-tē)
30 – thirty (thər-tē)
40 ve sonra ise sayıya -ty eki getirilerek okunur ve küsuratlar direkt olarak eklenir. Örneğin 63 sixty three gibi.
100 – hundred (hən-drəd)
200 ve sonrası sayı ve hundred birlikte olur “and” ile de küsüratları eklenir. Örneğin, 397 three hundred and ninety seven gibi.

İngilizce binli sayıların yazılışı

1000 – thousand (thau̇-zᵊn(d))
2000 ve sonrası ise rakama thousand kelimesi eklenerek elde edilir. Örneğin, 10924 ten thousand and nine hundered and twenty four gibi.

Sorularınızı aşağıdaki yorum bölümümüzden bizlere yöneltebilirsiniz.