İktisadi Teşekkül Nedir Anlamı

Kısaca KİT olarak bilinen İktisadi Devlet Teşekkülleri bir tüzel kişiliktir. Ülkemizde 1938 yılında ve 3460 sayılı kanun ile kurulmuştur. İktisadi teşekkül nedir ve hangi kurumlar iktisadi teşekküldür bunlar merak edilmektedir. İktisadi teşekkül nedir anlamı tam olarak şu şekilde ifade edilmektedir; sermayesinin tamamına devletin sahip olduğu, iktisadi alanlarda ticari esasları gözeterek faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsüdür.


İktisadi Devlet Teşekkülleri Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay’a bağlı olan Yüksek Denetleme Kurulu tarafınca denetlenmektedir. İktisadi devlet teşekküllerine örnek verilebilecek kurumlardan bazıları şunlardır; Boru Hatları ile Petrol Anonim Şirketi, Devlet Malzeme Ofisi, ÇAYKUR, Et ve Süt Kurumu, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı vb.

Bunların dışında bir de Belediye İktisadi Teşekkülleri bulunmaktadır. Bunlar da belediyelerin kendi hizmet alanlarında kurmuş oldukları şirketleri ifade etmektedir. Büyükşehir Belediyelerinin 5216 sayılı kanun ile bu şekilde şirket kurabilmesine olanak tanınmıştır. Belediye iktisadi teşekkülleri özel hukuk tüzel kişileridir ve buna istinaden bütçeleri de bağımsızdır. Faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak yerine getirmektedirler.