Hükümet İlişkilerinin Şirketler Üzerindeki Etkisi

Dünya, geçmişten bugüne pek çok savaş ve acı görmüştür. İnsanoğlu temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kendini gerçekleştirme safhasına gelmiş ve erk mücadesini başlatmıştır. Pek çok insan, bir millete ait olup, kendi yaşadığı bölgeye sahip çıkmak için can vermiş, aileler kayıplar yaşamıştır.

Güç savaşları yüzyıllar boyunca sürmüş ve milletler, liderlerini takip ederek, kendi ülke topraklarını kazanmayı başarmışlardır. İkinci dünya savaşından sonra ülke sınırları tam olarak belirlenmiş, yönetim sistemleri, insan mantaliteleri gelişip değişmiştir.

Günümüzde pek çok ülke gibi Türkiye de demokrasi ile yönetilmektedir. Halk, vaatleri ve ülküleri doğrultusunda hareket edebilen hükümetleri başına getirme özgürlüğüne sahiptir. Hükümet, kendi belirlediği stratejik hamleler ile ülkeyi en doğru şekilde yönetmeyi düstur edinmelidir. Çünkü halkların mutluluğu, huzuru ve refahı, onları yöneten hükümetlere bağlı olarak şekillenmektedir.

Değişen hükümetler ve politikaları, ekonomiye yön veren şirketleri de belirli değişimlere iter. Bu yüzden şirketler de varlıklarına devam etmek için hükümet ilişkileri konusunda özenli davranmak durumundadır. İçinde bulunduğunuz piyasa paydaşlarının ardında kalmamanız için de hükümet ilişkileri oldukça mühimdir. Her şirket değişen koşullara uyum sağlamak için, kendine bir yer edinmeye çalışacak ve hükümet ilişkileri güçlü olan firmalar, bir adım önde ilerleyecektir.


Hükümet ilişkileri, ülke ekonomisine katkı sağlayan her tür şirket için önemli olmalıdır. Değişen yasalar ve siyasi gelişmelerin etkisi hakkında bilgi sahibi olunmalı ve gelişen koşullara ayak uydurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki,“Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir”.

Günümüzde ve geçmiş hükümetlerin döneminde de olduğu gibi, pek çok şirket, geliştirdiği hükümet ilişkileri sayesinde kamusal alanlar için üretim yapmakta ve işletmelerinin başarısına başarı katmaya devam etmektedir. Ayrıca, hükümet ilişkileri sayesinde kurulan ticari bağlar, pek çok ortak hedefe sahip kişilerle iş yapma fırsatı doğurabilmektedir.

Stratejico, hükümet ilişkileri konusunda şirketlere danışmanlık hizmeti veren bir kuruluştur. Stratejico’da, Şirketlerin değişen koşullar karşısında nasıl davranmasının, ne şekilde hamleler yapmasının doğru olacağı, iletişim uzmanı danışmanlar tarafından belirlenmektedir. Ayrıca, şirketiniz için yasal ve siyasal süreçler takip edilmektedir. Stratejico, şirketinizin çıkarları doğrultusunda, hükümet ilişkileri ve gerekli bağlantılarının nasıl kurulacağı konusunda stratejik önerileri ile hizmetinizdedir.