Hanefi Mezhebi Nedir Vikipedi

Hanefilik Nedir Vikipedi ? 

Hanefilik islam dininin Sünni mezheplerinden birisidir. İnanç içerisinde Hanefilerin mezhepleri Maturidiliktir. Kurucusu Ebû Hanife(Numan Bin Sabir)‘dir. Yaygın olduğu bölgeler ise Türkiye, Balkanlar, Mısır, Suriye, Pakistan gibi ülkelerdir. Hanefilik mezhebi takipçileri tüm islam nüfusunun yarısından fazlası olan %56 lık kısmını oluşturur.

Hanefilik Etimolojisi :

  • Hanife sözcüğü hanif kökünden gelir. Hanif sözcüğü İslam öncesinde Allah’ın birliğine inanan ve İbrahim’in dininden olanları tanımlamakta kullanılırdı.

hanefilik mezhebi vikipedi

Fakat Ebû Hanife’nin bu künyeyi nasıl aldığı konusunda çeşitli tartışmalar mevcuttur. En çok kabul görmüş açıklama, hanifsözcüğünün kullanımlarından olan “İslam’a kuvvetle bağlı olan kişi” anlamında, Ebu Hanife’nin İslam’a fazlasıyla bağlı olduğunu belirtmek için verildiği yönündedir. Kesin olan şey, mezhebin ismini kurucusundan aldığıdır.


Ebu Hanife’nin asıl adı Numan’dı. Babasının adı Sabit’tir. Hicretin 80. yılında doğmuş, 150. yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. En büyük imam anlamında İmam-ı Azam da denilen Ebu Hanife’nin talebeleri, onun rivayet ettiği görüşleri toplayarak sistemleştirmişler, Onun görüşlerinden yeni yeni eserler telif etmişlerdir. Böylece İmam-ı Azam’ın görüşleri bir mezhep halini almıştır. Hanefi mezhebi; daha çok Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan; Çin’in Sincan Uygur Eyaleti’nde, Kafkaslar ve Balkanlar’da yaygınlık kazanmıştır.

Hüküm çıkarma

Hanefi mezhebinde bir konuda hüküm çıkarmak için önce “kitap”a (yani İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e) başvurulur. Kitapta bir delil bulunamazsa hadislere bakılır. Hadisler’de yoksa sahabenin birinin görüşü temel alınır. Sahabe sözünde de bir cevap bulunamazsa en son kıyasa başvurulur.

Hanefilik Mezhebi hakkındaki soru ve görüşlerinizi aşağıdaki yorum bölümümüzden sorabilirsiniz.