Doğal Afetlerden Korunma yolları nelerdir

Doğal afetlerden korunma yolları, doğal afetlerden nasıl korunulur , doğal afetlerden korunma yöntemleri madde madde.

1. Doğal Afetlerden korunma Yolları şöyle maddeleyebiliriz :

1.1 Deprem

Deprem hepimizin aşina olduğu bir konu aslında. Ülkemiz deprem kuşağında yer alan bir ülke ve büyük depremlere yabancı değiliz.

depremden korunma yolları

Deprem yer altındaki tabakalarda meydana gelen kırılmalardan dolayı oluşan enerjinin(dalgaların) yayılarak yüzeye çarpmasıdır.

1.2 Depremden Korunma Yöntemleri

 • Fay hatlarının üzerinden geçen alanlarda yerleşim bölgeleri kurmamak
 • Eskiden bataklık, gölet olan toprakların üzerine bina yapmamak
 • Konutların bulunduğu arazilerin sağlamlığına dikkat etmek
 • İnşaat malzemelerinin depreme dayanıklı ve kaliteli maddeler olmasını sağlamak
 • Binaların mümkün olduğunca çok katlı olmaması. Ancak malesef ülkemiz bu konuda gerekenleri çok yerine getirmiyor diyebiliriz.

2 Erozyon 

Erozyon kabaca toprağın kütlece bir yerden bir yere taşınmasına denir. Genelde su veya rüzgar sebebiyle toprak taşınır ve erozyona uğrar.

erozyondan korunma yolları

2.1 Erozyondan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

 • Ne kadar orman ve ağaç o kadar az erozyon demektir. Bu nedenle bol bol ağaç ve orman dikilmelidir.
 • Yamaçlarda ev yapılmamalıdır. Erozyonların büyük bölümü yamaçlarda gerçekleşir.
 • Eğimli tarlalar sadece yatay olarak sürülmelidir.

3. Sel

Aşırı yağmur yağması, eriyen karlar-buzlar yüksek kesimlerden şiddetlenerek aşağı bölgelere inerek sel baskınlarına neden olurlar.

sel nedir korunma yolları

panamada_sel_h111366.jpg


3.1 Selden Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

 • Selden korunmak için ilk yapılması gereken bol bol ağaçlandırma yapmaktır. Ağaçlar suyu çekerek emilimi azaltırlar.
 • Doğal bitki örtüsü korunmalıdır.
 • Sel baskınlarını önlemek için akarsu yataklarına engel konulabilir, yamaçlar taraçalandırılabilir.
 • Mümkün olduğunca sel bölgelerine konut ve yerleşim yapılmamalıdır.

 

4. Toprak Kayması:

Yamaçlarda meydana gelir. Toprak yamaçtan koparak alt bölgelere hızla iner ve birikir. Bu olay toprak kaymasıdır. Diğer adı da heyelandır. Heyelanlar çok tehlikelidir. Ölümlere ve çok fazla maddi hasarlara neden olabilir.

Heyelandan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

 • heyelan bölgeleri tespit edilerek ağaçlandırmaya gidilmelidir. Heyelan düşmesi olası alanlara engeller konulmalıdır.

5. Çığ

Kar yağan bölgelerde yamaç ve tepelerden kopan karların yuvarlanarak ve büyüyerek alt kısımlara inmesine çığ adı verilir. Çığ anında kar kütleleri önüne gelen herşeyi yokeder.

Çığı önlemek için yapılması gereken en önemli şey ağaçlandırma çalışmalarına önem vermektir. Karlık alanlarda çığ önüne koyulacak engeller de çığdan korunmaya yardımcı olur.

6. Yangın: 

Kimi zaman sigara izmariti, kimi zaman piknikte unutulan közler, kimi zaman güneşin etkisi ile ufak bir kıvılcımdan büyük yangınlar meydana gelebilir. Yangın rüzgar da varsa kısa zamanda çok büyük alanlara yayılabilir. Can ve mal kayıplarına neden olur.

yangın nedir korunma yolları

6.1 Orman yangınlarının önlenebilmesi için yapılması gereken çalışmalar:

 • İlk öncelik yangın eğitimi olmalıdır. Yangın konusunda vatandaşlar eğitilmeildir.
 • Yangına kısa zamanda müdahale için alarm mekanizmaları ve gözcü kuleleri sayısı arttırılmalıdır.

 

Bu yazımızda doğal afetler ile kısa bilgiler ve korunma yöntemlerini aktardık. Eklemek istediğiniz bilgiler varsa aşağıdaki yorum kutucuğundan bize yardımcı olabilirsiniz.