Dna Ve Rna Arasındaki Farklar Kısaca

Canlıların temel yapı taşı olan hücreler, içerisindeki Dna ve Rna’lar ile bize yaşamla ilgili sırları sunuyor. Dna ve Rna’yı anlamak için daha detaylı açıklamak gerekir:

Dna nedir? Açılımı Deoksiribo Nükleik Asit olan Dna, biyolojik unsurların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan genetik koddur. Çift sarmal olarak bulunan Dna, bilgilerin uzun süre saklanması ve aktarılması görevine sahiptir.

Rna nedir? Ribo Nükleik Asit açılımına sahip olan Rna, tek sarmaldan oluşmaktadır ve Dna’dan aldığı genetik bilgileri protein sentezi yapılan hücredeki Ribozoma’a taşır. Genetik biliminde oldukça önemli bir yere sahiptir.


Genetiğin şifrelerini bize sunan bu iki temel hücre elemanı olan Dna ve Rna arasındaki farklar oldukça önemlidir. Çoğu kişi tarafından karıştırılan Dna Rna farkları şunlardır:


– Dna ve Rna arasındaki en önemli ve ilk fark Dna’nın çift sarmal, Rna’nın ise çift sarmal olmasıdır.
– Dna genetik bilgileri taşırken, Rna bu bilgilerin taşınmasını sağlar.
– Dna T, S, G bazlarına sahiptir. Rna ise U, S, G bazlarına sahiptir.
– Dna sabittir ve kararlı bir yapıya sahiptir. Rna ise değişken bir yapıdadır.
– Dna kendini üretirken Rna Dna tarafından ihtiyaca göre üretilir.
– Dna sadece hücrenin yapı taşı olan çekirdekte bulunur. Rna ise hem çekirdekte hem de hücrenin sitoplazmasında bulunur.
– Dna’da Deoksiribonükleik asit bulunurken, Rna’da Ribonükleik asit bulunur. İki yapı arasındaki en önemli fark bu özellik ile ortaya çıkar.