Android Uygulamalarda Kamerayı Kullanma – 1

Bu makalede uygulamalara nasıl kamera kullanmanın entegre edileceğini ve çekilen resmin nasıl arkaplan olarak ayarlanabileceğinden bahsedeceğim. Android programlamada birçok telefon veya tabletlerin birçok sensör ve kamera kullanılabilir. İlerleyen android programlama makalelerinde sensörlerden de bahsetmeyi ve uygulamalar oluşturmayı düşünüyorum.

Bu uygulamamızı iki farklı makalede anlatacağım. İlk olarak kameranın nasıl kullanılacağından ikincisinde ise çekilen resmin nasıl arkaplan resmi olarak ayarlanacağı üzerinde duracağım.

Yeni bir proje açıp içerisine iki adet buton ekliyoruz. İlk buton resim çekme görevini ikinci buton ise çekilen resmin arkaplan olarak ayarlanması görevini yapacak. Çekilen resmin gösterilmesi için ise uygulamamıza bir adet imageview ekliyoruz. Bütün bileşenler eklendikten sonra uygulamamızın ekran görüntüsü şu şekilde olmalı:

kamera3


resimCek = (Button)findViewById(R.id.bresimCek);
 resimCek.setOnClickListener(this);
 iv= (ImageView)findViewById(R.id.imageView1);


Bu uygulamada intentlerin farklı bir kullanımını kullanacağız. Bunun adı da “startActivityForResult” olacak. Önceki makalelerde herhangi bir sonuç döndürmeden sadece aktiviteler arası geçiş için intentleri kullanmıştık. Bunda ise farkı çektiğimiz resmi geri değer olarak döndürüp arkaplan ayarlamamızdan kaynaklanıyor.

kamera2

Yukarıdaki resimde kodları paylaştım. Dikkat ederseniz en üstte bir int değer oluşturup ona bir sayı atadım. Bunu yapmamın sebebi startActivityResult için bir requestCode oluşturmamız gerekmesi. Buna da herhangi bir değer atanabilir. Intent oluştururken ise android.provider kütüphanesi MediaStore’dan ACTION_IMAGE_CAPTURE metodunu çağırıyorum. Bu metod kameranın resim çekmesini sağlıyor.

Makale çok uzun olacağından bu makaleyi burada bitiriyorum. Bir sonraki yazıda çektiğimiz resimi nasıl duvar kağıdı olarak ayarlayabileceğimizi anlatacağım.