Android Spinner kullanımı

Merhaba, bugun android form elemanlarından biri olan spinner’ı göreceğiz. Spinner açılır liste şeklinde seçim olanağı sağlar. Spinner’ın içerisini veri tabanında çekilen verilerle veya oluşturduğumuz diziler gibi static veriler ile doldurabiliriz. Yazdığım kodlarda spinner’ın içerisini xml dosyasında oluşturduğum dizi ile dolduruyorum.Yeni bir xml dosyası oluşturup içerisine aşağıdaki diziyi yaratıyoruz.


<string-array name="dizi">
 <item>Pazartesi</item>
 <item>Salı</item>
 <item>Çarşamba</item>
 <item>Perşembe</item>
 <item>Cuma</item>
 <item>Cumartesi</item>
 <item>Pazar</item>
 </string-array>

Daha sonra spinner’ı kullanacağımız layout’a spinner ekliyeceğiz.

activity_main.xml

<Spinner
 android:id="@+id/spinner"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_gravity="fill_horizontal"
 android:drawSelectorOnTop="true" >

</Spinner>

Şimdi class içinde kodlarımızı yazmaya başlıyoruz ilk olarak Spinner nesnesi oluşturuyoruz.Ve bunu class değişkeni olarak yapmanızı öneririm.Daha sonra yazıdığım kodlar şu şekilde;

spinner = (Spinner) findViewById(R.id.spinner);
 ArrayAdapter adapter = ArrayAdapter.createFromResource(this,R.array.dizi,android.R.layout.simple_spinner_item);
 adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
 spinner.setAdapter(adapter);

ilk satırda spinner’ı tanıtıyoruz. İkinci satırda bir arrayadapter olusturup veriyi çekiyoruz. Arrayadapter ‘in ilk paremetresi içerik yani context ikincisi çekiceğimiz veri ,ücüncü parametre ise spinner’ın görüntüsüdür.
Ücüncü satırda ise spinner’ın dropdown halindeki görüntüsünü belirliyoruz.Son satırdada setAdapter ile adapterimizi spinnera yüklüyoruz.Kodların tamamı aşağıdaki gibidir.

public class MainActivity extends Activity {
Spinner spinner;
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 spinner = (Spinner) findViewById(R.id.spinner);
 ArrayAdapter adapter = ArrayAdapter.createFromResource(this,R.array.dizi,android.R.layout.simple_spinner_item);
 adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
 spinner.setAdapter(adapter);
 spinner.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener() {
 public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2, long arg3) {
 Log.i("uyarı",String.valueOf(arg2));
 }
 @Override
 public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
 }
 });
 } }

spinner