Android ListView ve Adapter Kullanımı

Merhabalar , bugün basit listview kullanımı ve adapter mantığını anlatacağım. Listview androidde verileri listelemeye yarayan ekran kontrollerinden bir tanesidir. Veriler sıralı ve verinin uzunluğuna göre aşağıya doğru kaydırılabilir şekilde listelenir. Adapterler ise veriler ile listview veya diger ekran kontrolleri arasında bağlantı kurar. Bu veriler veritabanından gelen veriler veya bir arrayde olabilir.

Bu örnekte listview mantığını basit bir şekilde anlatmaya çalıştığımdan verileri oluşturduğum array’den çekeceğim.Projeyi oluşturduktan sonra values klasörü içerisinde string.xml dosyasının içine aşağıdaki gibi bir string array oluşturdum.

<string-array name="sehirler">
 <item>İstanbul</item>
 <item>İzmir</item>
 <item>Ankara</item>
 <item>Edirne</item>
 <item>Tekirdag</item>
 <item>Bursa</item>
 <item>Trabzon</item>
</string-array>

Daha sonra listview’i kullanacağım activity_main.xml’e listview’i ekledim.

<RelativeLayout
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="fill_parent"
 >
<ListView android:id="@+id/listview"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"></ListView>
</RelativeLayout>

Ve kodlamaya başladım.onCreate’in içine yazdığım kodlar;

ListView liste = (ListView) findViewById(R.id.listview);
 sehir= getResources().getStringArray(R.array.sehirler);
 ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_list_item_1,sehir);
 liste.setAdapter(adapter);

İlk satırda listview’in id bağlantısını yapıyoruz. İkinci satır xml dosyasında oluşturduğumuz array’iclass içerisindeki array’e atadık.Üçüncü satırda ise arrayadapter nesnesi oluşturduk. Array adapter’in parametreleri sırasıyla context,listenin layout’u ve listeyi dolduran array adını ekledik.Dördüncü satır iste adapterde tuttuğumuz verileri listeye setAdapter metoduyla set ettiğimiz kısım.Kodlar bu şekilde listeleme işlemini gerçekleştiriyor. Listelenen verilerin tıklanma özelliği eklemek için setOnItemClickListener metodunu kullanabilirsiniz. Yaptığım örneğe tıklanma olayıda ekledim ve kodların tamamı aşağıdaki gibidir.

public class MainActivity extends Activity {
 String sehir[];
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);

 ListView liste = (ListView) findViewById(R.id.listview);
 sehir= getResources().getStringArray(R.array.sehirler);
 ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_list_item_1,sehir);
 liste.setAdapter(adapter);
 liste.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
 @Override
 public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2,
 long arg3) {
 Toast.makeText(getApplicationContext(), sehir[arg2], Toast.LENGTH_SHORT).show();
 }
 });
 }
}

simplelistview