Android Emülatörler arası Sms Gönderme

Emülatörler arası sms göndermek için SmsManager dan faydalanılır. Basit birkaç satır kod ile emülatörler arası sms gönderebiliriz.


SmsManager smsgonder = SmsManager.getDefault();
try{
smsManager.sendTextMessage("numara",null, "mesaj",null, null);
}catch(Exception e) {
Toast.makeText(getApplicationContext(),
"Sms gönderimi başarısız "<,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
e.printStackTrace();
}

Basit bir try catch bloğuyla bu işlemi yaptım. SmsManager sınıfından smsgonder adında bir değişken türettim ve getdefault ile smsmanagerdaki bilgileri aldım. Ardından try içerisinde SendTextMessage metodu yardımıyla numara ve mesajımızı yazıyoruz ve mesajımızı gönderiyoruz. Unutulmaması gereken şey ise numaramızın kesinlikle string bir değer olması gerektiği. Eğer int değer verirsek kodumuz çalışmayacaktır. Peki emülatörün numarası ne olacak ? Sistem tarafından emülatör açıldığında sol üst tarafda 5556:samsung gibi bir numara gözükür. O numara emülatörümüzün numarasıdır. Numarayı da öğrendiğinize göre artık emülatörler arası sms gönderebilirsiniz.