5510 Gm/9-1 İşçilerin Emekli Aylığı Miktarının Belirlenmesi

5510 sayılı kanun gereğince bağlama sistemi 2008 yılında yürürlüğe girdi. Ekim dahil olmak üzere bu tarihten sonrakilerin aylıkları ekim sonrasında tahsis talebi isteyen emeklilerin aylıkları eski ve yeni sistemden oluşan sisteme göre bağlanmaktadır. Prim ödemiş olan emeklilerin sigorta günü süresi ve en çok sigortalı olduğu hal esas alınarak değerlendirilmektedir.

2008 yılı Ekim ayının dahil olduğu ve sigortalı olanların aylık tespitinde öncesi ve sonrası çalışmaları göz önünde bulundurularak 5510 gm/9-1 emeklilik hesaplanarak kısmi aylıklarına esas ortalama aylık olarak belirlenmesi sağlanmaktadır. Yeni emeklilik yasasında ise 60 yaş ve üzeri olanlar 1999 ve 2008 yılının kanunlarına göre 5510 gm/9-1 4500 gün emekilik gün sayısı olarak kısmi olarak emekli sayılacaklardır.


5510 gm/9-1 nedir? 

Emeklilerin aylıkların belirlenmesi sigorta girişleri ve emeklilik durumları ile ilgili hesaplamaların kanun ve emeklilik yasağı gereklerinin hükümlerini kapsayan maddeler bütünüdür. Bu yasaya göre emeklinin aylık ve gelirle ilgili durumları hesaplanarak hakkı olan prim ve gün sayısına göre çalışanın emekliliğine karar verilmektedir. Buna göre yasa gereği yaş ve ödediği prim gibi değerler olarak hesaplanmaktadır.