Throw ile istisna yazma

Bu dersimizde throw anahtar kelimesini kullanarak kendi istisnamızı yazmayı göreceğiz.Kodlarımız aşağıdaki gibidir.


import java.util.Scanner;
class kendiistisnamiz extends Exception{
String mesaj;
public kendiistisnamiz(){
}
public kendiistisnamiz(String a){
mesaj = a;
}
}
public class throwkullanimi {
public static void main(String args[]){
Scanner giris = new Scanner(System.in);
int sayi;
System.out.println("Sayi giriniz");
sayi=giris.nextInt();
try{
if(sayi!=0){
System.out.println("Girinlen sayi"+sayi);
}
else{
throw new kendiistisnamiz("0 harici bir sayi giriniz");
}
}
catch(kendiistisnamiz ex){
System.out.println("Hata Mesajı: " + ex.mesaj);
} } }