iletişim bilgileri http://iletisimbilgileri.org//iletişim bilgileri

Java Programlama

Java İstisna Yönetimi(exception)

istisna(exception) çalışma zamanında beklenmeyen bir hata ile karşılaşılan durumlarda kullanılır. Exception kullanarak beklenmedik durumların programınızın bir hata ile sonlandırılmasını önleyebilirsiniz. Java bu hataları yönetmek için try,catch,throw,throws ve finaly sözcüklerini kullanır. Bir uygulama yazarken kullanıcının yapabileceği hataları da düşünerek programınızı ona göre yazmanız programınızın sağlamlığı açısından önemlidir.Örneğin kullanıcın istenmeyen türde veri girişi yaptığı durumlarda istisna yönetimi kullanılmazsa program hata vererek kapanabilir.Eğer ...

Devamını Oku

Java ile interface kullanımı

javada coklu kalıtım özelliği yoktur. Java bu özelliğin yerine interface kullanılır.Yani sınıflar birden fazla sınıftan kalıtım alamazlar.Ama birden fazla interface ile implements edilebilirler.Bu özellik büyük projelerde size kolaylık sağlar.Ve karmaşıklığı ortadan kaldırır. Arayüzler içerisinde sadece gövdesiz metodlar ve sabitler bulunur. Arayüz içerisindeki metodlarda erişim belirleyicisi public kabul edilir.Ve bunun dışında erişim belirteci kullanılamaz.Eğer başka bir erişim belirteci kullanılsaydı başka sınıflarda ...

Devamını Oku

Java abstract

Java da ortak özellikleri olan nesneleri modellemek için soyut sınıflar kullanılır.Bazen üst sınıfların direkt olarak kullanılmak istenmediği durumlarda abstract sınıflar kullanılır.Abstract sınıflar kendi sınıfları içinde kullanılamazlar extend edilerek kullanılabilirler.Aşağıda abstract kullanımını anlatan prototipimiz bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi abstract sınıflar ve metodlar abstract anahtar kelimesi kullanılarak tanıtılır.Prototipte method içi boş olarak tanımlanmış bir abstract metodtur. Ancak bu metodun içi doluda olabilir.Bu bilgiler ...

Devamını Oku

Java-Sınıflarda kalıtım(inheritance)

Kalıtım nesne tabanlı programlamanın en önemli konularından biridir.Bir sınıfın başka bir sınıfın bütün özelliklerini almasına kalıtım denir.Bir sınıf kendinden daha genel bir sınıfın özelliklerini alarak onları tekrar tanımlamak zorunda kalmaz. Kalıtım extend anahtar sözcüğü ile tanımlanır. Gördüğünüz gibi örneğimizde kontrol sınıfında extend anahtar sözcüğü ile kalıtım yapılmıştır.Kontrol sınıfı kullanıcı sınıfının alt sınıfıdır.Ve kullanıcı sınıfından türetilmiştir. Kalıtım ve ilk değer alma ...

Devamını Oku

Java super anahtar kelimesi

Super de this anahtar sözcüğü gibi genellikle kalıtım ile beraber kullanılır. Veri üyelerinin private olarak koruyan bir üst sınıf oluşturmak istediğimiz zamanlar olacaktır. Bu durumda bir alt sınıf için bu değişkenlere doğrudan erişim veya ilk değer ataması söz konusu değildir. Bir alt sınıfın üst sınıfa göndermede bulunması gerekirse super anahtar sözcüğü kullanılır superin iki genel formu vardır. 1-üst sınıf yapılandırıcısını ...

Devamını Oku

Java this kullanımı

Java programlama dilinde  this kelimesi oldukça kullanılır. Bu anahtar kelime genellikle kalıtım(inheritance) yaptığımızda işimize yarar. Kısaca inceleyelim. This anahtar kelimesi: Java, this anahtar sözcüğünü bir metot içinde geçerli nesneye bir referansta bulunmak için kullanır. O metodu çağıran ifadelerin özel olduğunu göstermek için kullanırız. Örnek anahtar gizleme işlemi yapar(instance variable hiding). Aynı ada sahip 2 tane yerel değişken tanımlamak mümkün değildir ...

Devamını Oku

java final anahtar kelimesi

Java  programlama dilinde final kelimesi genel olarak pek önemsenmez açıkçası biraz kıyıda kalmış bir konudur. Ancak kullandığımız zaman program içerisinde büyük avantajlar ve yararlar da sağlayabilir. Final değişkenlere, sınıflara ve metodlara kullanılabilir. Yani kullanım alanı geniştir. Şimdi ilk başta final kelimesinin değişkenlerde nasıl kullanılır ona bakalım. Değişkenlerde Final Kullanımı Önünde final kelimesi olan başka bir deyişle final biçiminde tanımlanan değişkenler ...

Devamını Oku

javada random kullanımı

Bu dersimizde javada random sayı almayı göreceğiz .Javada random sayılar Random isimli sınıf sayesinde kullanılmaktadır. Gördüğünüz gibi ilk önce random sınıfının nesnesini olusturuyoruz. Sonra sayi değişkenimize random sınıfının nextInt metodunu cekiyoruz.nextInt() metodu int türünde rastgele bir değer üretir.nextInt in içine 10 yazmamızın değeri 0 ile 10 arasında rastgele bir sayı istememizdir.Yalnız burada dikkat edilmesi gereken 10 bu sayılara dahil değildir.Çünkü ...

Devamını Oku
1,217