java while ve do while döngüleri

Bir önceki dersimizde for döngüsünü anlatmıştık. Şimdi gelelim while ve do-while döngülerinin kullanımlarına. Öncelikler while döngüsünden başlayalım.

While Döngüsü: While döngüsünde şart başlangıçta kontrol edilir ve şart sağladığı sürece(şart true olduğu sürece) döngü tekrar ederek devam eder. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

while(Şart ifadesi)
{
şart ifadesine bağlı yapılan işlemler;
}

Şimdi for döngüsüyle yazdırdığımız programın bir benzerini yazalım. Bu sefer 1 den 100 e kadar olan sayıları while döngüsüyle toplatalım.

class kareal{
public static void main(String[] args) {
int sonuc,i=1;
while(i<100){
sonuc=i*i;
i++;
System.out.println("sayıların kareleri:" +sonuc);
}
}
}

Do-While Döngüsü: While döngüsünden biraz farklıdır. Şart sonda kontrol edildiği için döngü en az 1 kere çalışmış olur. Bu döngüde de şart gerçekleştiği sürece döngü devam eder.Bir örnekle açıklayalım.

class dowhile{
public static void main(String args[]){
int x = 10;
do{
System.out.print("value of x : " + x );
x++;
System.out.print("\n");
}
while( x < 20 );
}
}

Yukarıdaki program x 20 den küçük olana kadar devam eder. Bunu while döngüsünden anlıyoruz. X’e başlangıç değeri olarak 10 atadık ve x++ operatörü ile her defasında bir arttırarak ekrana yazdırıyoruz. Bu makalede while ve do-while anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki makalede görüşmek dileğiyle…