Java Switch case

Arkadaşlar tekrar merhaba. Sıradaki konumuz Java’da Switch – Case kullanımı. Switch – case yapısı daha önceki derslerde anlattığımız if-else yapısına benzer. Ancak programlamada ve yazılan programı okumada daha pratik ve hızlı olduğu için daha fazla tercih edilmektedir. İsterseniz daha önce yaptığımız hesap makinesi örneğimizi bir de switch – case yapısıyla yapalım. Böylece aradaki fark daha iyi anlaşılacaktır.


import java.util.Scanner;
class SwithCaseKullanimi{
public static void main(String []args){
Scanner oku=new Scanner(System.in);
int sayi1,sayi2,sonuc,islem;
System.out.println("islem seciniz:Toplama islemi ici 1,cikarma islemi icin 2,carpma islemi icin 3,bolme islemi icin 4")
islem=oku.netxtInt();
System.out.println("birinci sayiyi giriniz:");
sayi1=oku.nextInt();
System.out.println("ikincisayiyi giriniz:");
sayi2=oku.nextInt();
switch(islem){
case 1:
sonuc=sayi1+sayi2;
System.out.println("toplama islemi sonucu:" +sonuc);
break;
case 2:
 sonuc=sayi1-sayi2;
System.out.println("cikarma islemi sonucu:" +sonuc);
break;
case 3:
sonuc=sayi1*sayi;
System.out.println("carpma islemi sonucu:" +sonuc);
break;
case 4:
sonuc=sayi1/sayi2;
System.out.println("bolme islemi sonucu:" +sonuc);
break;
default:
System.out.println("girilen sayi 1-2-3-4 ten farklı:" +sonuc);
}
}
}