iletişim bilgileri http://iletisimbilgileri.org//iletişim bilgileri

Monthly Archives: Mart 2013

Android buton işlemleri

Android makalelerimizde üçüncü konumuz buton olayları ile ilgili olacak. Geçen makalede textview e merhaba dunya yazdırmıştık. Şimdi de programımıza buton ekleyerek textview e yazı yazdıracağız. Dilerseniz örneğimiz üzerinden gidelim. Eclipse imizi açıyoruz. Sol ust menuden File >> new >> android application project diyerek programımızı yazacağımız ortamımıza geçiyoruz. Ben projemin adına “butonolayi” dedim. Siz kendinize göre  bir proje ismi de verebilirsiniz. ...

Devamını Oku

Android ile merhaba dünya

Android programlamada ilk uygulamamız olan daha doğrusu her programlama dilinin ilk programı olan ekrana merhaba dünya yazdırma örneğini yapacağız. İlk başta eclipse’i açıyoruz. Sol üst menüden new project >> android application project e tıklıyoruz. Ardından proje ismimize “merhaba dunya” yazdıktan sonra gelen sekmelere next diyoruz. Proje adını yazdıktan sonra gelen sekmeler projemizin ne tür bir proje olacağı hakkında. Bunlar şimdilik ...

Devamını Oku

Java İstisna Yönetimi(exception)

istisna(exception) çalışma zamanında beklenmeyen bir hata ile karşılaşılan durumlarda kullanılır. Exception kullanarak beklenmedik durumların programınızın bir hata ile sonlandırılmasını önleyebilirsiniz. Java bu hataları yönetmek için try,catch,throw,throws ve finaly sözcüklerini kullanır. Bir uygulama yazarken kullanıcının yapabileceği hataları da düşünerek programınızı ona göre yazmanız programınızın sağlamlığı açısından önemlidir.Örneğin kullanıcın istenmeyen türde veri girişi yaptığı durumlarda istisna yönetimi kullanılmazsa program hata vererek kapanabilir.Eğer ...

Devamını Oku

Java ile interface kullanımı

javada coklu kalıtım özelliği yoktur. Java bu özelliğin yerine interface kullanılır.Yani sınıflar birden fazla sınıftan kalıtım alamazlar.Ama birden fazla interface ile implements edilebilirler.Bu özellik büyük projelerde size kolaylık sağlar.Ve karmaşıklığı ortadan kaldırır. Arayüzler içerisinde sadece gövdesiz metodlar ve sabitler bulunur. Arayüz içerisindeki metodlarda erişim belirleyicisi public kabul edilir.Ve bunun dışında erişim belirteci kullanılamaz.Eğer başka bir erişim belirteci kullanılsaydı başka sınıflarda ...

Devamını Oku

Java abstract

Java da ortak özellikleri olan nesneleri modellemek için soyut sınıflar kullanılır.Bazen üst sınıfların direkt olarak kullanılmak istenmediği durumlarda abstract sınıflar kullanılır.Abstract sınıflar kendi sınıfları içinde kullanılamazlar extend edilerek kullanılabilirler.Aşağıda abstract kullanımını anlatan prototipimiz bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi abstract sınıflar ve metodlar abstract anahtar kelimesi kullanılarak tanıtılır.Prototipte method içi boş olarak tanımlanmış bir abstract metodtur. Ancak bu metodun içi doluda olabilir.Bu bilgiler ...

Devamını Oku

Java-Sınıflarda kalıtım(inheritance)

Kalıtım nesne tabanlı programlamanın en önemli konularından biridir.Bir sınıfın başka bir sınıfın bütün özelliklerini almasına kalıtım denir.Bir sınıf kendinden daha genel bir sınıfın özelliklerini alarak onları tekrar tanımlamak zorunda kalmaz. Kalıtım extend anahtar sözcüğü ile tanımlanır. Gördüğünüz gibi örneğimizde kontrol sınıfında extend anahtar sözcüğü ile kalıtım yapılmıştır.Kontrol sınıfı kullanıcı sınıfının alt sınıfıdır.Ve kullanıcı sınıfından türetilmiştir. Kalıtım ve ilk değer alma ...

Devamını Oku

Java super anahtar kelimesi

Super de this anahtar sözcüğü gibi genellikle kalıtım ile beraber kullanılır. Veri üyelerinin private olarak koruyan bir üst sınıf oluşturmak istediğimiz zamanlar olacaktır. Bu durumda bir alt sınıf için bu değişkenlere doğrudan erişim veya ilk değer ataması söz konusu değildir. Bir alt sınıfın üst sınıfa göndermede bulunması gerekirse super anahtar sözcüğü kullanılır superin iki genel formu vardır. 1-üst sınıf yapılandırıcısını ...

Devamını Oku
4,352